Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 140× 37× 191×

Crustulina guttata (Wider, 1834)

České jménosnovačka tečkovaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy191 nálezů, 92 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (191 použitých nálezů)
Crustulina guttata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev33551838
Zemní past3538854
Smyk108114
Sklepávání0301
Individuální sběr829522
Žlutá miska1001
Neurčeno1637161
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (191 použitých nálezů)
Crustulina guttata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy131455
Neurčeno1942875
Rašeliniště1119312
Skalní a suťové biotopy0101
Lužní lesy nížin1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
Suťové a roklinové lesy0101
Skály a sutě v horách1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0513
Bylinné porosty břehů0101
Suché louky3534
Stinné skály nižších poloh0425
Xerotermní travinobylinná společenstva1314
Louky2103
Lesní okraje11805
Vlhké lesní lemy1001
Kamenité suti nižších poloh7406
Porosty borůvek2103
Písčiny31007
Luční ostřicové mokřady1112
Reliktní bory na skalách2515
Mokré louky0101
Slaniska1001
Těžební jámy1201
Acidofilní bory1129824
Haldy a výsypky0101
Lesní cesta1001
Bučiny nižších poloh2002
Lesostepní doubravy2103
Suché křoviny2002
Přirozené lesy2001
Výsadby jehličnanů1102
Rašelinné bory1001
Výsadby listnáčů0501
Úhory0101
Skalní stepi na vápenci1101
 SamciSamiceMláďataNálezy