Kvadráty: 5663
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 4x 4x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 8x 8x
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený 8x 8x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 4x 4x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 6x 6x
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trogloneta granulum Simon, 1922 Ohrožený 4x 4x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (73 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 4 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 4 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 17 13 0 4
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 1 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 1 1 2
Trogloneta granulum Simon, 1922 1 4 3 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 1 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 8 4 0 3
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 2 2 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 8 0 1 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 9 7 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 11 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 4 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (73 použitých nálezů)
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 4 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 4 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 17 13 0 4
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 1 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 1 1 2
Trogloneta granulum Simon, 1922 1 4 3 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 1 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 8 4 0 3
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 2 2 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 8 0 1 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 9 7 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 11 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 4 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019