Kvadráty: 5663
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogloneta granulum Trogloneta granulum Simon, 1922 Ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Leiobunum limbatum Leiobunum limbatum L. Koch, 1861
Leiobunum rupestre Leiobunum rupestre (Herbst, 1799)
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (79 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 4 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 17 13 0 4
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 1 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 1 1 2
Trogloneta granulum Simon, 1922 1 4 3 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 1 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 8 4 0 3
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 2 2 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 8 0 1 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 9 7 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 11 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 4 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 1 0 0 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 2 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (79 použitých nálezů)
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 4 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 17 13 0 4
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 1 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 1 1 2
Trogloneta granulum Simon, 1922 1 4 3 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 1 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 8 4 0 3
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 2 2 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 8 0 1 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 9 7 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 11 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 4 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Jasanoolšové lemy vodotečíSamciSamiceMláďataNálezy
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 1 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 2 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy