Kvadráty: 5663
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trogloneta granulum Trogloneta granulum Simon, 1922 Ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Leiobunum rupestre Leiobunum rupestre (Herbst, 1799)
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (78 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 4 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 17 13 0 4
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 1 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 1 1 2
Trogloneta granulum Simon, 1922 1 4 3 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 1 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 8 4 0 3
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 2 2 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 8 0 1 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 9 7 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 11 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 4 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 2 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (78 použitých nálezů)
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 4 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 17 13 0 4
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 1 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 1 1 2
Trogloneta granulum Simon, 1922 1 4 3 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 1 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 8 4 0 3
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 2 2 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 8 0 1 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 9 7 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 11 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 4 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Jasanoolšové lemy vodotečíSamciSamiceMláďataNálezy
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 2 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy