Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 22x 23x 977x 114x 1136x

Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)

České jménoslíďák tlustonohý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1136 nálezů, 152 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (534 použitých nálezů)
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4436252
Zemní past2474705139468
Žlutá miska4406
Smyk2013
Prosev0001
Eklektor0101
?1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (442 použitých nálezů)
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
zahrady1001
mezofilní louky55555027
paseky406010
Xerotermní travinobylinná společenstva21367422
Lesy1102
pískovny10102
Louky9923118
ruderály3406
ostřicové porosty stojatých vod2002
travnaté stepi4612031483
okraje silnic1001
haldy a výsypky0024
Lesní okraje4161016
výsadby jehličnanů38706
horská vřesoviště4411021
A1211001101
skalní stepi na vápenci258728992
obilná pole213012
kamenolomy3002
mokré louky9117024
reliktní bory na skalách3202
luční ostřicové mokřady3003
pastviny4117013
kamenité suti nižších poloh3003
slaniska2001
Močály1001
bučiny nižších poloh3001
Polní biotopy2102
Přirozené lesy1102
rašeliniště5106
suché křoviny33848
dubohabřiny10308
alpínské trávníky1102
štěrkové břehy řek1001
bahnité břehy2001
Břehy tekoucích vod4103
ovocné sady bez bylinné vegetace5103
suché lesní lemy0101
Lesní cesta9101
úhory2805
údolní jasanoolšové luhy2001
Louky a pastviny93311621
městské parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020