Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 12× 516× 147× 686×

Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)

České jménoslíďák tlustonohý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy686 nálezů, 160 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Zdeňka Šichová
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (686 použitých nálezů)
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno43470130
Smyk7910512
Individuální sběr19365869
Zemní past2233688136459
Žlutá miska4406
Prosev421116
Sklepávání3203
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (686 použitých nálezů)
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno4622412224
Rašeliniště5128
Horské smrčiny0061
Suché louky4642031486
Mezofilní louky51257025
Zahrady1001
Vřesoviště nižších poloh5303
Xerotermní travinobylinná společenstva21368423
Suché lesní lemy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Paseky447011
Suché doubravy201309
Kamenité suti nižších poloh4104
Kamenolomy3103
Lesy1102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin10102
Louky9923118
Ruderály3406
Ostřicové porosty stojatých vod2002
Okraje silnic1001
Haldy a výsypky0024
Lesní okraje4161016
Výsadby jehličnanů38706
Porosty borůvek4411021
Ovocné sady s luční vegetací6204
Skalní stepi na vápenci258728992
Ostatní pole213012
Mokré louky9117024
Reliktní bory na skalách3202
Luční ostřicové mokřady3003
Pastviny8728019
Slaniska2001
Močály1001
Bučiny nižších poloh3001
Polní biotopy2102
Přirozené lesy1102
Suché křoviny33848
alpínské trávníky1102
Štěrkové břehy řek1001
Písčité břehy2001
Břehy tekoucích vod4103
Vlhké lesní lemy0101
Lesní cesta9101
Úhory2805
Lužní lesy nížin2001
Louky a pastviny93311621
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy