Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 12x 516x 128x 667x

Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)

České jménoslíďák tlustonohý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy667 nálezů, 152 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (538 použitých nálezů)
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr19160262
Zemní past2219672136450
Žlutá miska4406
Smyk7910310
Prosev421116
Sklepávání3203
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (444 použitých nálezů)
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
zahrady1001
Xerotermní travinobylinná společenstva21368423
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy201309
mezofilní louky3202
Lesní paseky406010
Lesy1102
Pískovna10102
Louky9923118
Urbánní biotopy1304
Porosty vysokých ostřic2002
Xerotermy na jiných podkladech4612031483
Mezofilní louky50642019
Cesty, silnice1001
Haldy a výsypky0024
Lesní okraje4161016
Borové monokultury37705
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4411021
Ovocné sady6204
Skalní stepi na vápencových podkladech258728992
Pole183010
Kamenolom3002
Vlhké louky9117024
Reliktní bory na skalních podkladech3202
Slatiniště3003
Pastviny4117013
Kamenité sutě3003
Slaniska2001
Polní meze461106
Močály1001
Ruderály2102
Květnaté bučiny3001
Polní biotopy2102
Přirozené lesy1102
Vrchoviště5106
Trnkové křoviny33746
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky1102
Štěrkové lavice1001
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod2001
Břehy tekoucích vod4103
Bylinný lem lesa0101
Polní cesta3002
Lesní cesta9101
Floristicky pestré křoviny0001
Polní úhory0502
Luční úhory2303
Lužní lesy2001
Louky a pastviny93311621
Parky0101
Kultury jehličnanů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy