Kvadráty: 7261
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Brigittea latens Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Berlandina cinerea Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria guttulata Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Egaenus convexus Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835)
Opilio saxatilis Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Euryopis quinqueguttata Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (73 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 2 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 4 0 0 1
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 1 2 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 4 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 4 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 4 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 4 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 3 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 6 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 3 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 1 0 2 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 3 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (73 použitých nálezů)
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 2 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 4 0 0 1
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 1 2 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 4 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 1
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 4 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 4 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 4 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 3 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 6 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 1 0 2 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 3 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 3 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy