Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 6x 205x 52x 265x

Zelotes latreillei (Simon, 1878)

České jménoskálovka Latreilleova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy265 nálezů, 108 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Az.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (198 použitých nálezů)
Zelotes latreillei (Simon, 1878) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past15610272176
Individuální sběr713015
Prosev1102
Eklektor0101
Smyk2001
Sklepávání4403
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (164 použitých nálezů)
Zelotes latreillei (Simon, 1878) ESSamciSamiceMláďataNálezy
ruderály0101
pastviny0101
Bylinný lem lesa1001
paseky0101
ostatní pole1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2002
mezofilní louky2201
Cesty, silnice141126
Lesy113012
Horské biotopy6104
Skupiny stromů, remízky < 1 ha4104
Kamenolom0101
Pískovna1202
Lesní paseky0101
Smrkové monokultury1002
Xerotermní travinobylinná společenstva7208
Haldy a výsypky00709
Ovocné sady5207
Kultury jehličnanů1102
Borové monokultury1001
Xerotermy na jiných podkladech1420024
Vrchoviště2303
Vlhké louky7208
Kulturní lesy1001
Rašeliniště a slatiniště9407
Lesní okraje0005
Polní meze81209
Slaniska31606
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Močály2002
Kultury listnáčů6303
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3104
Pastviny6003
Porosty vysokých ostřic1101
Ruderály4202
Slatiniště2001
Květnaté bučiny1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les3102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5405
Přirozené lesy0102
Rašelinné březiny a bory0101
Floristicky pestré křoviny0001
Mezofilní louky3103
Luční úhory1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
 SamciSamiceMláďataNálezy