Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 205× 59× 272×

Zelotes latreillei (Simon, 1878)

České jménoskálovka Latreilleova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy272 nálezů, 112 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Az.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (272 použitých nálezů)
Zelotes latreillei (Simon, 1878) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past16011372183
Individuální sběr713015
Neurčeno924067
Prosev1102
Eklektor0101
Smyk2001
Sklepávání4403
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (272 použitých nálezů)
Zelotes latreillei (Simon, 1878) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mezofilní louky5506
Suché louky1621025
Ruderály4303
Vřesoviště nižších poloh1603
Pastviny1413013
Vlhké lesní lemy1001
Neurčeno40420101
Paseky0202
Ostatní pole1001
Suché doubravy2002
Kamenolomy1302
Okraje silnic141126
Lesy113012
Horské biotopy6104
Dubohabřiny4104
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1202
Výsadby jehličnanů4106
Xerotermní travinobylinná společenstva7208
Haldy a výsypky00709
Ovocné sady s luční vegetací5207
Rašeliniště117010
Mokré louky7208
Lesní okraje0005
Slaniska31606
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Močály2002
Výsadby listnáčů6303
Porosty borůvek3104
Ostřicové porosty stojatých vod1101
Luční ostřicové mokřady2001
Bučiny nižších poloh1001
Suché křoviny3103
Lesostepní doubravy5405
Přirozené lesy0102
Rašelinné bory0101
Úhory1001
Skalní stepi na vápenci1001
 SamciSamiceMláďataNálezy