Kvadráty: 5249
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 9x 4x 13x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 1x 3x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 4x 4x 8x
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 3x 3x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x 4x
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený 3x 1x 4x
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x 2x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 3x 7x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 1x 5x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 1x 4x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 3x 3x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 5x 4x 9x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Evansia merens Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 Ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 3x 3x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 1x 3x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 3x 1x 4x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 3x 4x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 3x 3x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 2x 6x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 4x 5x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x 2x
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 1x 3x
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 2x 10x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 7x 1x 8x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 3x 4x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 6x 16x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 3x 7x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 6x 4x 10x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 2x 3x
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 5x 5x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 4x 4x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 1x 4x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x 2x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 2x 3x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 3x 1x 4x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 4x 4x
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 3x 5x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 4x 6x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 3x 3x 6x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 5x 5x
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (349 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 29 8 0 7
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 3 2 0 4
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 2 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 7 11 0 3
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 4 8 0 6
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 2 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 3 6 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 8 3 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 1 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 2 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 3
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 6 1 3
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 7 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 2 7 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 16 12 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 24 67 0 3
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 3 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 4 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 17 3 0 6
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 9 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 28 36 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 19 2 0 6
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 19 55 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 30 24 0 8
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 29 17 0 5
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 43 77 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 0 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 15 1 1 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 3 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 5 1 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 5 3 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 4 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 8 5 0 4
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 5 0 4
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 5 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 9 5 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 1 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 12 1 0 2
Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 0 2 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 2 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 4 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 6 1 0 4
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 18 11 0 6
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 2 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 2 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 3 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 10 0 8 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 1 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 2 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 2 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 4 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 9 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 3 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (349 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 14 1 0 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 1 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 2 0 5
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 5 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 2 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 2 1 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 7 0 5
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 7 3 0 6
Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 0 2 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 1 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 2 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 2 7 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 15 12 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 24 67 0 3
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 6 1 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 4 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 9 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 25 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 18 55 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 35 28 0 8
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 12 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 42 75 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 4 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 3 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 3
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 5 2 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 4 1 0 5
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 11 4 8 6
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 6 3 0 4
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 2
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 2 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 2
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 2 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 12 15 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 3 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 4 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 13 1 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 3
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 1 0 3
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 15 14 0 5
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 32 7 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 4 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 17 1 1 5
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 2 1 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 2 1 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 3
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 5 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 6 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 4 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 13 3 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 32 10 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 16 1 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 5 2 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 3 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 17 6 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 6 1 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 2 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 2 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 2 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 2 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 3 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy