Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 8x 519x 39x 568x

Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834)

České jménopavučenka černá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy568 nálezů, 134 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (568 použitých nálezů)
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk315024
Individuální sběr1242035
Prosev1010014
Neurčeno123805118
Zemní past53136018371
Sklepávání4306
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (568 použitých nálezů)
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinný lem lesa1001
Mezofilní louky6428025
Porosty vysokých ostřic1001
Výsadby jehličnanů0101
Vlhké doubravy0101
Neurčeno18014623160
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy5507
Mezofilní louky0201
Suché louky2101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy218014
Bažinné olšiny1813020
Pískovna1102
Vlhké louky11185068
Louky2728054
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3002
Břehy tekoucích vod210011
Luční úhory11307
Močály3205
Lesní okraje128011
Rašeliniště a slatiniště4406
Pastviny1202
Přirozené lesy3107
Haldy a výsypky0003
Ovocné sady4441025
Slatiniště6104
Skály nižších a středních výšek2101
Lužní lesy81009
Xerotermy na jiných podkladech1102
Pískovcová skalní města1211011
Kamenité sutě3608
Bylinné porosty na březích potoků a řek3211013
Rákosiny, orobincové porosty9605
Borové monokultury0101
Urbánní biotopy715010
Lesní paseky133010
Květnaté bučiny3103
Pole1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les3204
Floristicky pestré křoviny2003
Polní meze8005
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Ruderály4003
Suťové a roklinové lesy0101
Smrkové monokultury3404
Acidofilní bory1202
Přirozené smrčiny (bory a březiny)3104
Vrchoviště194010
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky0101
Kácené vrbové křoviny1102
Horské smrčiny0101
Kulturní lesy1001
Kamenolom1001
Polní biotopy8002
Štěrkové lavice0101
Trnkové křoviny0201
Lesy0202
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy152801
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
Kultury jehličnanů0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy