Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 519× 40× 569×

Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834)

České jménopavučenka černá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy569 nálezů, 134 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (569 použitých nálezů)
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk315024
Individuální sběr1242035
Zemní past53136118372
Prosev1010014
Neurčeno123805118
Sklepávání4306
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (569 použitých nálezů)
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké lesní lemy1001
Mezofilní louky6430026
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Neurčeno18014723161
Výsadby jehličnanů4708
Vlhké doubravy0101
Suché doubravy5507
Suché louky3203
Lužní lesy nížin4446024
Mokřadní olšiny1813020
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Mokré louky11185068
Louky2728054
Porosty borůvek3002
Břehy tekoucích vod210011
Úhory11307
Močály3205
Lesní okraje128011
Rašeliniště238016
Pastviny9207
Přirozené lesy3107
Haldy a výsypky0003
Ovocné sady s luční vegetací4441025
Luční ostřicové mokřady6104
Stinné skály nižších poloh1412012
Kamenité suti nižších poloh3608
Bylinné porosty břehů3211013
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod9605
Ruderály1115013
Paseky133010
Bučiny nižších poloh3103
Ostatní pole1001
Suché křoviny5408
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Dubohabřiny1001
Suťové a roklinové lesy0101
Acidofilní bory1202
Horské smrčiny3205
alpínské trávníky1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Kamenolomy1001
Polní biotopy8002
Štěrkové břehy řek0101
Lesy0202
Lesostepní doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy