Kvadráty: 6276
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asthenargus paganus Asthenargus paganus (Simon, 1884) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Uloborus plumipes Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený
Zoropsidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zoropsis spinimana Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) Není ohrožený

Fotografie

Zoropsis spinimana
Uloborus plumipes

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 2
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (16 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 5
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy