Nálezy podle období
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 8x 24x 1817x 145x 1994x

Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838)

České jménošestiočka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1994 nálezů, 172 kvadrátů
První nález 1838, C. L. Koch, Koch 1838
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška300-600-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (977 použitých nálezů)
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1468786139875
Prosev33453252
Individuální sběr27331243
?2302
Smyk0202
Eklektor1113
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (848 použitých nálezů)
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) ESSamciSamiceMláďataNálezy
horské bučiny26111825
výsadby listnáčů3201
jeskyně8504
suťové a roklinové lesy10242851
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1001
osluněné skály nižších poloh1671101759
Lesy162561276
kamenolomy2626113
bučiny nižších poloh2531292108
kamenité suti nižších poloh7759866
výsadby jehličnanů106621283
rašelinné bory7208
luční ostřicové mokřady8816
Přirozené lesy3918537
Lesy vyšších poloh a strmých svahů5129446
Břehy tekoucích vod4418030
interiéry budov2101
dubohabřiny57372049
horská vřesoviště6207
ruderály0201
údolní jasanoolšové luhy10213
ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesní okraje2617
Skalní a suťové biotopy23201310
rašeliniště9341146
lesostepní doubravy912011
skalní stepi na vápenci1054
Xerotermní travinobylinná společenstva5106
lužní lesy nížin0101
travnaté stepi3518
Močály3103
mokré louky1102
podmáčené smrčiny713013
bažinné olšiny3305
horské smrčiny3204
reliktní bory na skalách6105
Acidofilní bory1718015
širokolisté horské nivy2505
suché křoviny1001
paseky133013
Kultury listnáčů1202
vrbové křoviny1001
Polní biotopy1001
21211101009
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019