Nálezy podle období
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 4x 13x 954x 156x 1127x

Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838)

České jménošestiočka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1127 nálezů, 173 kvadrátů
První nález 1838, C. L. Koch, Koch 1838
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška300-600-1000

Literatura

 © Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity. © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (979 použitých nálezů)
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev30513242
Zemní past1373748139866
Individuální sběr55271144
Smyk4024020
Eklektor1113
Sklepávání3014
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (852 použitých nálezů)
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Močály4104
Lesy162591277
Přirozené smrčiny (bory a březiny)4005
horské bučiny1001
Horské buko-jedlové lesy26111825
výsadby listnáčů3201
jeskyně1101
Suťové a roklinové lesy6401
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1001
Skály nižších a středních výšek3304
Kamenolom2626113
Acidofilní bukové bučiny5127036
Kamenité sutě7759866
Smrkové monokultury6422661
Rašelinné březiny a bory7208
Slatiniště8816
Přirozené lesy3918537
Lesy vyšších poloh a strmých svahů5129446
Břehy tekoucích vod4418030
Interiéry budov2101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy50371947
Skupiny stromů, remízky < 1 ha7012
Květnaté bučiny202102272
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5106
Suťové a roklinové lesy9638850
Ruderály0201
Lužní lesy10213
Porosty vysokých ostřic0101
Pískovcová skalní města1641071755
Lesní okraje2617
Skalní a suťové biotopy23201310
Rašeliniště a slatiniště4320021
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy912011
Borové monokultury1712317
Jeskyně7403
Skalní stepi na vápencových podkladech1054
Přechodová rašeliniště25406
Xerotermní travinobylinná společenstva5106
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Kulturní lesy162537
Xerotermy na jiných podkladech3518
Vlhké louky1102
Bažinné olšiny3305
Horské smrčiny3204
Reliktní bory na skalních podkladech6105
Podmáčené smrčiny51309
Acidofilní bory1718015
Širokolisté vysokostébelné nivy2505
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Kultury jehličnanů10307
Lesní paseky133013
Kultury listnáčů1202
Vrchoviště2517119
Kácené vrbové křoviny1001
Polní biotopy1001
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu1101
 SamciSamiceMláďataNálezy