Kvadráty: 6744
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x 4x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020