Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 8x 9x 296x 32x 345x

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)

České jménomikarie třpytná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy345 nálezů, 75 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (144 použitých nálezů)
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1431566133
Fotografie0001
Individuální sběr38010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (135 použitých nálezů)
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
vinice0001
dubohabřiny6307
suché lesní lemy0101
kamenolomy4605
Lesy1303
pískovny1102
reliktní bory na skalách5707
horská vřesoviště11204
Xerotermní travinobylinná společenstva134011
Louky a pastviny0101
travnaté stepi1440323
haldy a výsypky0101
Lesní okraje17012
osluněné skály nižších poloh6201
mokré louky1001
bylinné porosty břehů0101
bučiny nižších poloh1102
lesostepní doubravy1947012
suché křoviny12106
Acidofilní bory22504
Přirozené lesy1102
horské bučiny1001
výsadby jehličnanů1102
Louky1001
skalní stepi na vápenci425320
Kultury listnáčů0101
suché doubravy1303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020