Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 5x 154x 33x 196x

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)

České jménomikarie třpytná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy196 nálezů, 75 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (144 použitých nálezů)
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1331484124
Fotografie0001
Individuální sběr511013
Prosev5203
Smyk3121
Sklepávání0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (135 použitých nálezů)
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
vinice0001
Suťové lesy3001
suché lesní lemy0101
kamenolomy0202
Lesy1303
Pískovna1102
Reliktní bory na skalních podkladech5707
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou11204
Xerotermní travinobylinná společenstva134011
Louky a pastviny0101
Xerotermy na jiných podkladech1440323
Haldy a výsypky0101
Lesní okraje17012
Pískovcová skalní města6201
Vlhké louky1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Kamenolom4403
Květnaté bučiny1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1947012
Křoviny a skupiny stromů mimo les4002
Acidofilní bory22504
Trnkové křoviny8104
Přirozené lesy1102
Horské buko-jedlové lesy1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3306
Smrkové monokultury1102
Louky1001
Skalní stepi na vápencových podkladech425320
Kultury listnáčů0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020