Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 5x 154x 36x 199x

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)

České jménomikarie třpytná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy199 nálezů, 77 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (147 použitých nálezů)
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr511114
Smyk3222
Prosev5304
Zemní past1331484124
Fotografie0001
Sklepávání0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (138 použitých nálezů)
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje17113
Xerotermní travinobylinná společenstva136013
vinice0001
Suťové lesy3001
suché lesní lemy0101
kamenolomy0202
Lesy1303
Pískovna1102
Reliktní bory na skalních podkladech5707
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou11204
Louky a pastviny0101
Xerotermy na jiných podkladech1440323
Haldy a výsypky0101
Pískovcová skalní města6201
Vlhké louky1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Kamenolom4403
Květnaté bučiny1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1947012
Křoviny a skupiny stromů mimo les4002
Acidofilní bory22504
Trnkové křoviny8104
Přirozené lesy1102
Horské buko-jedlové lesy1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3306
Smrkové monokultury1102
Louky1001
Skalní stepi na vápencových podkladech425320
Kultury listnáčů0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1303
 SamciSamiceMláďataNálezy