Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 154× 56× 219×

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)

České jménomikarie třpytná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy219 nálezů, 84 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (219 použitých nálezů)
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1531606140
Individuální sběr614118
Smyk3222
Neurčeno1530152
Prosev5304
Fotografie0001
Sklepávání0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (219 použitých nálezů)
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy1948013
Neurčeno5339373
Suché louky1642325
Travnaté stepi1102
Lesní okraje17113
Xerotermní travinobylinná společenstva136013
Písčiny0101
Vinice0001
Suťové a roklinové lesy3001
Suché lesní lemy0202
Kamenolomy4605
Ostatní pole0001
Lesy1303
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Reliktní bory na skalách5707
Porosty borůvek11204
Louky a pastviny0101
Haldy a výsypky0101
Stinné skály nižších poloh6201
Mokré louky1001
Bylinné porosty břehů0101
Bučiny nižších poloh1102
Suché křoviny12106
Acidofilní bory22504
Přirozené lesy1102
Horské bučiny1001
Suché doubravy4609
Výsadby jehličnanů1102
Louky1001
Skalní stepi na vápenci425320
Výsadby listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy