Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 154× 41× 204×

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)

České jménomikarie třpytná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy204 nálezů, 81 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (204 použitých nálezů)
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1341504126
Individuální sběr514117
Smyk3222
Neurčeno1530152
Prosev5304
Fotografie0001
Sklepávání0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (204 použitých nálezů)
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky1542324
Lesní okraje17113
Xerotermní travinobylinná společenstva136013
Neurčeno3530161
Kamenité suti nižších poloh0101
Písčiny0101
Vinice0001
Suťové a roklinové lesy3001
Suché lesní lemy0202
Kamenolomy4605
Ostatní pole0001
Lesy1303
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Reliktní bory na skalách5707
Porosty borůvek11204
Louky a pastviny0101
Haldy a výsypky0101
Stinné skály nižších poloh6201
Mokré louky1001
Bylinné porosty břehů0101
Bučiny nižších poloh1102
Lesostepní doubravy1947012
Suché křoviny12106
Acidofilní bory22504
Přirozené lesy1102
Horské bučiny1001
Suché doubravy4609
Výsadby jehličnanů1102
Louky1001
Skalní stepi na vápenci425320
Výsadby listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy