Aphantaulax (1x)

Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
České jméno: skálovka opásaná
První nález: 1998, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000 . Poslední nález: 1998 , Pavel Bezděčka

Berlandina (1x)

Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený
České jméno: skálovka popelavá
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1970b . Poslední nález: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Callilepis (2x)

Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
České jméno: skálovka mravencožravá
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka 1994e . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený
České jméno: skálovka Schuszterova
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Poslední nález: 2018 , Filip Trnka

Civizelotes (3x)

Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka kavkazská
První nález: 1998, A. Jelínek, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 1998 , Mgr. Aleš Jelínek

Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Silně ohrožený
České jméno: skálovka štíhlá
První nález: 2002, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
České jméno: skálovka trpasličí
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1943, 1947 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Cryptodrassus (1x)

Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka uherská
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947 . Poslední nález: 2020 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Drassodes (3x)

Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka měděná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2015 , Radim Kočvara

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
České jméno: skálovka žlutavá
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
České jméno: skálovka pýřitá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač

Drassyllus (6x)

Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
České jméno: skálovka vlhkomilná
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka 1994e . Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
České jméno: skálovka stepní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
České jméno: skálovka brýlová
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
České jméno: skálovka menší
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2018 , Martin Kincl

Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
České jméno: skálovka vidlicová
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Poslední nález: 2020 , Petr Veselý, M. Linhart

Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka trávostepní
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 2020 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Echemus (1x)

Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: skálovka suťová
První nález: 1936, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač

Gnaphosa (11x)

Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
České jméno: skálovka horská
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar 1963a . Poslední nález: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
České jméno: skálovka žlutonohá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2015 , Ondřej Horňák

Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka doubravní
První nález: 1973, H. Šinková, Šinková 1973; Buchar 1993a . Poslední nález: 2009

Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) Ohrožený
České jméno: skálovka laponská
První nález: 1982, J. Vaněk, Růžička & Vaněk 1997 . Poslední nález: 1990 , Jan Vaněk

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka velká
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2019 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka smuteční
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2018 , Radek Šich

Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený
České jméno: skálovka bažinná
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1963a . Poslední nález: 1995 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka panonská
První nález: V nálezové databázi: 2018 , Filip Trnka . Poslední nález: 2018 , Radek Šich

Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
České jméno: skálovka podkorní
První nález: 1935, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Poslední nález: 2012 , Jiří Řehounek

Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený
České jméno: skálovka mokřadní
První nález: 1942, F. Miller, Kůrka 1994e . Poslední nález: 1997 , O. Tonnerová

Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
České jméno: skálovka suchomilná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2019 , Mgr. Ondřej Machač

Haplodrassus (10x)

Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka česká
První nález: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977 . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač

Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: skálovka hvozdní
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Poslední nález: 2015

Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
České jméno: skálovka dalmatská
První nález: 1947, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2020 , Radek Šich

Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
České jméno: skálovka ozubená
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1949 . Poslední nález: 2020 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený
České jméno: skálovka drobná
První nález: 1968, F. Miller, Kůrka 1994e . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) Silně ohrožený
České jméno: skálovka močálová
První nález: 1980, A. Kůrka, Kůrka 1990 . Poslední nález: 2000 , Mgr. Jan Dolanský

Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
České jméno: skálovka šedá
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2020 , Jaroslav Blízek

Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
České jméno: skálovka lesní
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač

Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka Sörensenova
První nález: 1972, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze) . Poslední nález: 2012 , Jiří Řehounek

Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
České jméno: skálovka stínomilná
První nález: 1932, F. Miller, Kůrka 1994e . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač

Kishidaia (1x)

Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
České jméno: skálovka úhledná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2015 , RNDr. Petr Bílek, CSc.

Micaria (13x)

Micaria aenea Thorell, 1871 Silně ohrožený
České jméno: mikarie kovová
První nález: 1951, J. Buchar, Miller 1967 . Poslední nález: 1999 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D., Veronika Holá

Micaria albovittata (Lucas, 1846) Nezvěstný
České jméno: mikarie bělostuhá
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 1973 , Hana Potužáková

Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený
České jméno: mikarie duhová
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2018 , Filip Trnka

Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
České jméno: mikarie mravencovitá
První nález: 1929, J. Baum, Baum 1929; Buchar 1961 . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: mikarie třpytná
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
České jméno: mikarie berlovitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač

Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený
České jméno: mikarie Lenzova
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1989b . Poslední nález: 1993 , Josef Chytil

Micaria micans (Blackwall, 1858) Není ohrožený
První nález: V nálezové databázi: 2010 , Mgr. Ondřej Machač . Poslední nález: 2020 , Radek Šich

Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený
České jméno: mikarie záhadná
První nález: 1942, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 1990

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
České jméno: mikarie travní
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2014 , Pavel Marhoul

Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený
České jméno: mikarie slezská
První nález: 1930, K. Schubert, Schubert 1933 . Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
České jméno: mikarie pospolitá
První nález: V nálezové databázi: 1996 , Pavel Bezděčka . Poslední nález: 2019 , Radek Šich

Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
České jméno: mikarie kmenová
První nález: V nálezové databázi: 1873 , A. Palliardi . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Phaeocedus (1x)

Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka šestitečná
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Poslední nález: 2001

Scotophaeus (2x)

Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
České jméno: skálovka čtyřskvrnná
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
České jméno: skálovka domácí
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Václav Kroc

Sosticus (1x)

Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
České jméno: skálovka štítová
První nález: 1936, C. Špaček, Schenkel 1939 . Poslední nález: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Trachyzelotes (1x)

Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
České jméno: skálovka černá
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Urozelotes (1x)

Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) Nezvěstný
České jméno: skálovka červená
První nález: 1933, J. Baum, Baum 1938b; Buchar 1961 . Poslední nález: 1933 , RNDr. Jiří Baum

Zelotes (16x)

Zelotes aeneus (Simon, 1878) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka kovová
První nález: 1971, P. Bílek, Bílek 1978 . Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka hajní
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929 . Poslední nález: 2013 , Štěpán Vodka

Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka zoubkovaná
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Poslední nález: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
České jméno: skálovka oranžová
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 2015 , Tomáš Hamřík

Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
České jméno: skálovka cibulová
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929 . Poslední nález: 2018 , Alice Háková

Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka dvoubarvá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2017 , Robert Stejskal

Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
České jméno: skálovka řemínková
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 2017 , Filip Trnka

Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený
České jméno: skálovka malá
První nález: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977 . Poslední nález: 2009

Zelotes hermani (Chyzer, 1897)
České jméno: Skálovka Hermanova
První nález: 2015, J. Darebník, viz Pavouk 2016 (č. 41) . Poslední nález: 2016 , Filip Trnka

Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
České jméno: skálovka Latreilleova
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka dlouhonohá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2017 , Stanislav Rada

Zelotes mundus (Kulczyński, 1897)


Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
České jméno: skálovka otazníková
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený
České jméno: skálovka pustinná
První nález: 1966, J. Buchar, Miller & Buchar 1977 . Poslední nález: 2015

Zelotes segrex (Simon, 1878) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka vydělená
První nález: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 1996 , Josef Chytil

Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
České jméno: skálovka zemní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač