Kvadráty: 7351 6946 6947
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria aenea Thorell, 1871 Silně ohrožený

Micaria aenea Thorell, 1871

České jménomikarie kovová
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy5 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1951, J. Buchar, Miller 1967
Poslední nález 1999 , Vladimír Hula, Veronika Holá
Areál rozšířeníHolarctic, eM [Boh.] [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška900-1100

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Micaria aenea Thorell, 1871 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0202
Zemní past1001
Neurčeno1001
Prosev1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Micaria aenea Thorell, 1871 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště2103
Lesní okraje1202
 SamciSamiceMláďataNálezy