Kvadráty: 6846 6947 6946 7047 6845
  Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Silně ohrožený

Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870)

České jménoslíďák smrčinový
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy8 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 1996 , Jan Buchar
Areál rozšířeníEuropean - eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška1100-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (8 použitých nálezů)
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5505
Zemní past1102
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (8 použitých nálezů)
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny3201
Lesy0101
Rašeliniště2304
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy