Kvadráty: 6846
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 4x 4x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený 2x 2x
Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 4x 4x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (39 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 3 0 1 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 1 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 2 4 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 1 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 3 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 3 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 6 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 1 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 2 4 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 1 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 4 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 3 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 6 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 3 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 3 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Gnaphosa microps Holm, 1939 28 4 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy