Kvadráty: 6846
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 8x 8x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený 4x 4x
Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený 2x 2x
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 4x 4x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 8x 8x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 2x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 4x 4x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 1 0 2
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 3 3 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 3 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 2 3 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 6 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 11 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 0 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 4 0 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 1 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 2 1 0 2
Gnaphosa microps Holm, 1939 28 4 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 2 4 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (44 použitých nálezů)
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 1 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 2 4 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 1 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 4 2
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 2 3 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 6 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 3 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Gnaphosa microps Holm, 1939 28 4 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 3 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020