Kvadráty: 6846
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Gnaphosa badia Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
Gnaphosa microps Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa ferruginea Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 3 0 1 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 1 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 2 4 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 1 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 3 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 3 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 6 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Gnaphosa microps Holm, 1939 28 4 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 3 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 1 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 2 4 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 1 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 4 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 3 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 6 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 3 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Gnaphosa microps Holm, 1939 28 4 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 3 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy