Nálezy podle období
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 2x 517x 41x 561x

Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868

České jménostínomil lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy561 nálezů, 95 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníEuropean - ME-ea. (Az.
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), shaded
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška300-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (484 použitých nálezů)
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1456487364458
Individuální sběr23251016
Prosev3248
?1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (397 použitých nálezů)
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 ESSamciSamiceMláďataNálezy
horské bučiny218661335
suťové a roklinové lesy6221022
osluněné skály nižších poloh1102
Lesy138314
kamenité suti nižších poloh197115
bučiny nižších poloh4421421
horské smrčiny160415
výsadby jehličnanů384315
bažinné olšiny356115
Lesy vyšších poloh a strmých svahů159292248
dubohabřiny10207
štěrkové břehy řek0022
Skalní a suťové biotopy12437
podmáčené smrčiny402039
Přirozené lesy5120019
haldy a výsypky0001
Louky3003
mokré louky5003
lužní lesy nížin2114
travnaté stepi0011
Louky a pastviny2001
širokolisté horské nivy381136144
paseky48221832
Břehy tekoucích vod11932433
bylinné porosty břehů16807
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Acidofilní bory0101
údolní jasanoolšové luhy221039
rašeliniště11718
horská vřesoviště1001
Kultury listnáčů4101
Lesní okraje0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020