Nálezy podle období  
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 526× 162× 691×

Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868

České jménostínomil lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy691 nálezů, 117 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Jiří Stanovský
Areál rozšířeníEuropean - ME-ea. (Az.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid (Preference: Vysoká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Nízká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant probably
Nadm. výška200-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (691 použitých nálezů)
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1771610363554
Individuální sběr40401232
Fotografie1001
Neurčeno6137291
Prosev1214
Smyk35548
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (691 použitých nálezů)
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy2018022
Kamenité břehy potoků1102
Horské smrčiny802527
Paseky48251834
Louky1003
Neurčeno325182292238
Kosodřevina0001
Rašeliniště127110
Bylinné porosty břehů16828
Suťové a roklinové lesy6424025
Výsadby jehličnanů404316
Lužní lesy nížin3625417
Bučiny nižších poloh4422422
Vlhké doubravy0101
Porosty borůvek0001
Dubohabřiny1584104
Horské bučiny218661335
Stinné skály nižších poloh1102
Lesy138314
Kamenité suti nižších poloh197115
Mokřadní olšiny356115
Lesy vyšších poloh a strmých svahů159292248
Štěrkové břehy řek0022
Skalní a suťové biotopy12437
Přirozené lesy5120019
Haldy a výsypky0001
Louky3003
Mokré louky5003
Suché louky0011
Louky a pastviny2001
Podmáčené smrčiny332026
Širokolisté horské nivy381136144
Břehy tekoucích vod11932433
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Acidofilní bory0101
Suché doubravy9206
Výsadby listnáčů4101
Horská vřesoviště1001
Lesní okraje0101
 SamciSamiceMláďataNálezy