Nálezy podle období
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 526× 58× 587×

Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868

České jménostínomil lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy587 nálezů, 108 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Alice Háková
Areál rozšířeníEuropean - ME-ea. (Az.
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), shaded
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška200-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (587 použitých nálezů)
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1555519363452
Individuální sběr40391231
Neurčeno6137291
Prosev1214
Smyk35548
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (587 použitých nálezů)
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Paseky48231833
Bylinné porosty břehů16828
Suťové a roklinové lesy6424025
Výsadby jehličnanů404316
Lužní lesy nížin3625417
Bučiny nižších poloh4422422
Horské smrčiny230519
Vlhké doubravy0101
Porosty borůvek0001
Neurčeno188113292173
Dubohabřiny1584104
Horské bučiny218661335
Stinné skály nižších poloh1102
Lesy138314
Kamenité suti nižších poloh197115
Mokřadní olšiny356115
Lesy vyšších poloh a strmých svahů159292248
Štěrkové břehy řek0022
Skalní a suťové biotopy12437
Přirozené lesy5120019
Haldy a výsypky0001
Louky3003
Mokré louky5003
Suché louky0011
Louky a pastviny2001
Podmáčené smrčiny332026
Širokolisté horské nivy381136144
Břehy tekoucích vod11932433
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Acidofilní bory0101
Suché doubravy9206
Rašeliniště11718
Výsadby listnáčů4101
Horská vřesoviště1001
Lesní okraje0101
 SamciSamiceMláďataNálezy