Kvadráty: 5864
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax gibbifer Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 23 7 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 13 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 4 4 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 7 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 10 15 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 18 6 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 10 4 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 14 24 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 6 2 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 5 2 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 23 10 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 18 6 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 23 7 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 10 4 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 13 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 14 24 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 4 4 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 7 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 10 15 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 6 2 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 5 2 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 23 10 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy