Kvadráty: 5864
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 4x 4x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 4x 4x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 2x 2x
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený 2x 2x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 2x 2x
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 18 6 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 23 7 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 10 4 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 14 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 14 24 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 7 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 7 4 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 5 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 7 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 5 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 10 15 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 23 10 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 18 6 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 23 7 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 10 4 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 13 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 14 24 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 4 4 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 7 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 10 15 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 6 2 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 3 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 5 2 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 23 10 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019