Kvadráty: 5864
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 1x 1x
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbifer Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 1x 1x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 23 7 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 13 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 4 4 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 7 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 10 15 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 18 6 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 10 4 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 14 24 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 6 2 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 5 2 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 23 10 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 18 6 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 23 7 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 10 4 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 13 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 14 24 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 4 4 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 7 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 10 15 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 6 2 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 5 2 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 23 10 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy