Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 14x 9x 396x 4x 423x

Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836)

České jménoplachetnatka vidlicová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy423 nálezů, 96 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-700-1100

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (170 použitých nálezů)
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání179814871
Individuální sběr4276939
Zemní past97216
Smyk1436936
Prosev0022
sf1102
Eklektor0704
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (176 použitých nálezů)
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
horské smrčiny2808
výsadby jehličnanů10283435
bučiny nižších poloh0324
rašeliniště4455329
horské bučiny1214
kamenolomy0021
mokré louky3617
kosodřevina11022
horská vřesoviště1614
Břehy tekoucích vod0295
pastviny0302
rašelinné bory1101
suché lesní lemy1011
Louky1115
luční ostřicové mokřady11314
podmáčené smrčiny22344
suché křoviny0202
suťové a roklinové lesy03324
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4407
Lesní okraje1236
písčiny0011
bylinné porosty břehů0101
Lesy3303
travnaté stepi2001
Močály00178
bažinné olšiny0021
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
ruderály0011
ovocné sady bez bylinné vegetace0111
osluněné skály nižších poloh0112
Kultury listnáčů0142
Lesní cesta1186
kamenité suti nižších poloh0011
Přirozené lesy0012
paseky8612
21211101706
alpínské trávníky0801
reliktní bory na skalách0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019