Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 206× 18× 236×

Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836)

České jménoplachetnatka vidlicová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy236 nálezů, 100 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (236 použitých nálezů)
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr8295842
Sklepávání169317969
Smyk720922
Nárazová past0101
Neurčeno727855
Zemní past12241734
Prosev16259
Eklektor0704
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (236 použitých nálezů)
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny4123217
Podmáčené smrčiny122144
Rašeliniště4466531
Mokré louky3648
Bučiny nižších poloh0425
Suťové a roklinové lesy03335
Neurčeno2105246
Výsadby jehličnanů11353441
Horské bučiny1214
Kamenolomy0021
Mokřadní vrbiny11022
Porosty borůvek1614
Břehy tekoucích vod0295
Pastviny0302
Rašelinné bory1101
Vlhké lesní lemy1011
Louky1115
Luční ostřicové mokřady11314
Suché křoviny0202
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4407
Lesní okraje1236
Písčiny0011
Bylinné porosty břehů0101
Lesy3303
Suché louky2001
Močály00178
Mokřadní olšiny0021
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Ruderály0011
Ovocné sady s luční vegetací0111
Stinné skály nižších poloh0112
Výsadby listnáčů0142
Lesní cesta1186
Kamenité suti nižších poloh0011
Přirozené lesy0012
Paseky8612
alpínské trávníky0801
Reliktní bory na skalách0011
 SamciSamiceMláďataNálezy