Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 7x 5x 206x 6x 224x

Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836)

České jménoplachetnatka vidlicová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy224 nálezů, 98 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-700-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (169 použitých nálezů)
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr7285740
Sklepávání169212462
Zemní past12241734
Prosev16259
Smyk720720
Eklektor0704
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (178 použitých nálezů)
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny2909
horské smrčiny0101
Kultury jehličnanů30166
Acidofilní bukové bučiny0313
Rašeliniště a slatiniště113410
Horské buko-jedlové lesy1214
Vrchoviště212913
Kamenolom0021
Vlhké louky3617
Kosodřevina11022
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1614
Břehy tekoucích vod0295
Přechodová rašeliniště120406
Pastviny0302
Smrkové monokultury7331632
Rašelinné březiny a bory1101
Bylinný lem lesa1011
Louky1115
Slatiniště11314
Podmáčené smrčiny12242
Křovinatý plášť lesa0101
Suťové a roklinové lesy03324
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4407
Lesní okraje1236
Písečné přesypy0011
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Lesy3303
Xerotermy na jiných podkladech2001
Borové monokultury0222
Močály00178
Bažinné olšiny0021
Rákosiny, orobincové porosty0101
Urbánní biotopy0011
Ovocné sady0111
Pískovcová skalní města0112
Kultury listnáčů0142
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1102
Lesní cesta1186
Kamenité sutě0011
Přirozené lesy0012
Kulturní lesy1001
Lesní paseky8612
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0801
Květnaté bučiny0011
Reliktní bory na skalních podkladech0011
 SamciSamiceMláďataNálezy