Kvadráty: 5870
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa sordidata Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (18 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 4 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 5 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 3 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (18 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 4 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 5 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 3 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy