Kvadráty: 5870
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (7 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 5 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 3 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy