Kvadráty: 5870
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa sordidata Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (18 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 4 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 5 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 3 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (18 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 4 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 5 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 3 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy