Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 483x 25x 512x

Oedothorax retusus (Westring, 1851)

České jménopavučenka vtlačená
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy512 nálezů, 130 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2019 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (512 použitých nálezů)
Oedothorax retusus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1113015
Individuální sběr50179051
Zemní past132515111331
Smyk610019
Neurčeno10584390
Eklektor1706424
Sklepávání0002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (512 použitých nálezů)
Oedothorax retusus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny, orobincové porosty7207
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod3203
Štěrkové lavice11004
Štěrkové břehy řek0202
Slaniska1101
Neurčeno1381543103
Devětsilové lemy horských toků1001
Kukuřičná pole8202
Lužní lesy nížin0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy529240036
Lesní okraje1403
Přechodová rašeliniště0202
Vrchoviště8607
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1202
Bylinné porosty na březích potoků a řek70121027
Smrkové monokultury10403
Vlhké louky266530084
Močály1710014
Rašeliniště a slatiniště14105
Břehy tekoucích vod50118040
Kultury listnáčů1001
Písečné přesypy0101
Bažinné olšiny149010
Stojaté a pomalu tekoucí vody11906
Lužní lesy1746529
Louky3331041
Kamenité sutě1303
Kamenolom1101
Porosty vysokých ostřic292606
Urbánní biotopy4203
Ovocné sady2304
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Kácené vrbové křoviny97101023
Pole9719
Acidofilní bory0101
Polní úhory1303
Ruderály41405
Mezofilní louky137351018
Acidofilní bukové bučiny1001
Polní meze1402
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0402
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Pískovna0101
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky2002
Lesy3201
Lesní paseky10601
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2203
Podmáčené smrčiny1102
Parky0101
Haldy a výsypky0001
Přirozené lesy2001
Polní biotopy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy