Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 483× 25× 512×

Oedothorax retusus (Westring, 1851)

České jménopavučenka vtlačená
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy512 nálezů, 130 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2019 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (512 použitých nálezů)
Oedothorax retusus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1113015
Individuální sběr50179051
Zemní past132515111331
Smyk610019
Neurčeno10584390
Eklektor1706424
Sklepávání0002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (512 použitých nálezů)
Oedothorax retusus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod7207
Písčité břehy3203
Štěrkové břehy řek11004
Bylinné porosty břehů71123030
Slaniska1101
Neurčeno1381543103
Kukuřičná pole8202
Lužní lesy nížin703306246
Lesní okraje1403
Rašeliniště229014
Porosty borůvek1202
Výsadby jehličnanů10403
Mokré louky266530084
Močály1710014
Břehy tekoucích vod50118040
Výsadby listnáčů1001
Písčiny0101
Mokřadní olšiny149010
Stojaté a pomalu tekoucí vody11906
Louky3331041
Kamenité suti nižších poloh1303
Kamenolomy1101
Ostřicové porosty stojatých vod292606
Ruderály81608
Ovocné sady s luční vegetací2304
Horské smrčiny1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny97101023
Ostatní pole9719
Acidofilní bory0101
Úhory1303
Mezofilní louky137351018
Bučiny nižších poloh1001
Pastviny1402
Dubohabřiny0402
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
alpínské trávníky2002
Lesy3201
Paseky10601
Suché doubravy2203
Podmáčené smrčiny1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Haldy a výsypky0001
Přirozené lesy2001
Polní biotopy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy