Kvadráty: 7263
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 3x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 3x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 1 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 1 2 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 3 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 5 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 5 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 3 0 2
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 1 2 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 1 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy