Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 2x 122x 8x 132x

Tetragnatha dearmata Thorell, 1873

České jménočelistnatka keřová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy132 nálezů, 39 kvadrátů
První nález 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález 2014 , Zdeněk Hyan
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr36210
Nárazová past5004
Smyk912411
Prosev0125
Sklepávání1131110
ra3205
Zemní past0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (36 použitých nálezů)
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby listnáčů0101
Močály4102
mokré louky2703
luční ostřicové mokřady1001
dubohabřiny1101
Lesní okraje1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody6307
bylinné porosty břehů1012
mezofilní louky0011
travnaté stepi0101
Lesy0011
ovocné sady bez bylinné vegetace0634
údolní jasanoolšové luhy4644
suťové a roklinové lesy0261
kamenité suti nižších poloh0001
bučiny nižších poloh0101
suché křoviny0502
Kultury listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019