Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 1x 62x 9x 72x

Tetragnatha dearmata Thorell, 1873

České jménočelistnatka keřová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy72 nálezů, 39 kvadrátů
První nález 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález 2014 , Zdeněk Hyan
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (72 použitých nálezů)
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr59316
Neurčeno11272531
Nárazová past5004
Prosev1154
Zemní past1403
Smyk6906
Sklepávání09118
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (72 použitých nálezů)
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby listnáčů0101
Neurčeno9232836
Močály4102
Vlhké louky2703
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1101
Slatiniště1001
Lesní okraje1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody6307
Bylinné porosty na březích potoků a řek1012
Polní meze0011
Xerotermy na jiných podkladech0101
Lesy0011
Ovocné sady0634
Lužní lesy4644
Suťové a roklinové lesy0261
Kamenité sutě0001
Květnaté bučiny0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les0502
Kultury listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy