Nálezy podle období  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 62× 13× 76×

Tetragnatha dearmata Thorell, 1873

České jménočelistnatka keřová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy76 nálezů, 40 kvadrátů
První nález 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález 2018 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (76 použitých nálezů)
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past121006
Smyk7907
Individuální sběr59316
Neurčeno11272531
Nárazová past5004
Prosev1154
Sklepávání09118
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (76 použitých nálezů)
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno21292840
Výsadby listnáčů0202
Močály4102
Mokré louky2703
Suché doubravy1101
Luční ostřicové mokřady1001
Lesní okraje1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody6307
Bylinné porosty břehů1012
Pastviny0011
Suché louky0101
Lesy0011
Ovocné sady s luční vegetací0634
Lužní lesy nížin4644
Suťové a roklinové lesy0261
Kamenité suti nižších poloh0001
Bučiny nižších poloh0101
Suché křoviny0502
 SamciSamiceMláďataNálezy