Kvadráty: 5772
  Nálezy podle období
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 2x 2x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (55 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 8 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 5 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 6 6 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 5 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 6 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 8 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 8 7 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 4 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 32 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 6 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 7 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 2 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy