Nálezy podle období  
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 148× 105× 259×

Hahnia nava (Blackwall, 1841)

České jménopříčnatka stepní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy259 nálezů, 84 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce probably
Nadm. výška150-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (259 použitých nálezů)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past32612646130
Smyk0204
Vysavač2001
Individuální sběr1313016
Prosev8304
Neurčeno1251042103
Sklepávání2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (259 použitých nálezů)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolomy1102
Písčité břehy0101
Neurčeno18216847139
Mezofilní louky2203
Louky0001
Jeskyně0102
Písčiny1102
Travnaté stepi1001
Vřesoviště nižších poloh2302
Pastviny15903
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Úhory4203
Suché louky2818024
Suché lesní lemy0101
Suťové a roklinové lesy5501
Suché doubravy2101
Skalní stepi na jiných horninách1001
Okraje silnic10205
Břehy tekoucích vod1001
Louky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva56808
Porosty borůvek5004
Haldy a výsypky0004
Lesy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2002
Skalní stepi na vápenci1614111
Slaniska5103
Močály1001
Ruderály1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Lesní okraje0102
Mokré louky3003
Acidofilní bory1001
Suché křoviny10107
Přirozené lesy1001
Ovocné sady s luční vegetací1001
Výsadby jehličnanů2103
Výsadby listnáčů2001
Lesostepní doubravy7104
Ostatní pole104302
Paseky2002
 SamciSamiceMláďataNálezy