Nálezy podle období
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 7x 271x 67x 348x

Hahnia nava (Blackwall, 1841)

České jménopříčnatka stepní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy349 nálezů, 71 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce probably
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (124 použitých nálezů)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past28711646111
Individuální sběr4507
Smyk0101
Prosev0203
?1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (107 použitých nálezů)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny6602
mezofilní louky0202
suché louky0101
suché lesní lemy0101
dubohabřiny5501
suché doubravy2101
skalní stepi na jiných horninách1001
okraje silnic10205
travnaté stepi2817023
Břehy tekoucích vod1001
Louky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva56808
horská vřesoviště5004
haldy a výsypky0004
Lesy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2002
skalní stepi na vápenci1614111
slaniska5103
Močály1001
ruderály1102
mokré louky3003
Lesní okraje0102
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Acidofilní bory1001
suché křoviny10107
Přirozené lesy1001
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
výsadby jehličnanů2103
Kultury listnáčů2001
úhory3202
lesostepní doubravy7104
obilná pole104302
písčiny1001
paseky2002
jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020