Nálezy podle období
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 4x 148x 67x 221x

Hahnia nava (Blackwall, 1841)

České jménopříčnatka stepní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy221 nálezů, 71 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce probably
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (121 použitých nálezů)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past27211346104
Individuální sběr107010
Smyk0103
Prosev7303
Sklepávání2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (107 použitých nálezů)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny6602
mezofilní louky0101
suché louky0101
suché lesní lemy0101
dubohabřiny5501
suché doubravy2101
skalní stepi na jiných horninách1001
Cesty, silnice10205
Xerotermy na jiných podkladech2817023
Břehy tekoucích vod1001
Louky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva56808
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5004
Haldy a výsypky0004
Lesy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2002
Skalní stepi na vápencových podkladech1614111
Mezofilní louky0101
Slaniska5103
Močály1001
Urbánní biotopy1001
Ruderály0101
Rákosiny, orobincové porosty0001
Lesní okraje0102
Vlhké louky3003
Acidofilní bory1001
Trnkové křoviny10105
Přirozené lesy1001
Floristicky pestré křoviny0002
Ovocné sady1001
Borové monokultury1001
Kultury listnáčů2001
Luční úhory3202
Smrkové monokultury1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy7104
Pole104302
Písečné přesypy1001
Lesní paseky2002
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020