Nálezy podle období
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 148× 85× 239×

Hahnia nava (Blackwall, 1841)

České jménopříčnatka stepní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy239 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Martin Vašíček
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce probably
Nadm. výška0-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (239 použitých nálezů)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač2001
Zemní past30811846112
Individuální sběr1313016
Neurčeno1251042103
Smyk0103
Prosev7303
Sklepávání2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (239 použitých nálezů)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mezofilní louky2203
Neurčeno16516047123
Jeskyně0102
Kamenolomy0101
Písčiny1102
Vřesoviště nižších poloh2302
Pastviny15903
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Úhory4203
Suché louky2818024
Suché lesní lemy0101
Suťové a roklinové lesy5501
Suché doubravy2101
Skalní stepi na jiných horninách1001
Okraje silnic10205
Břehy tekoucích vod1001
Louky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva56808
Porosty borůvek5004
Haldy a výsypky0004
Lesy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2002
Skalní stepi na vápenci1614111
Slaniska5103
Močály1001
Ruderály1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Lesní okraje0102
Mokré louky3003
Acidofilní bory1001
Suché křoviny10107
Přirozené lesy1001
Ovocné sady s luční vegetací1001
Výsadby jehličnanů2103
Výsadby listnáčů2001
Lesostepní doubravy7104
Ostatní pole104302
Paseky2002
 SamciSamiceMláďataNálezy