Nálezy podle období
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 4x 148x 79x 233x

Hahnia nava (Blackwall, 1841)

České jménopříčnatka stepní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy233 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Martin Vašíček
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce probably
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (233 použitých nálezů)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač2001
Individuální sběr1313016
Zemní past28211646106
Neurčeno1251042103
Smyk0103
Prosev7303
Sklepávání2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (233 použitých nálezů)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mezofilní louky2203
Jeskyně0102
Kamenolomy0101
Písčiny1102
Vřesoviště nižších poloh2302
Neurčeno13915847117
Pastviny15903
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Úhory4203
Suché louky2818024
Suché lesní lemy0101
Suťové a roklinové lesy5501
Suché doubravy2101
Skalní stepi na jiných horninách1001
Okraje silnic10205
Břehy tekoucích vod1001
Louky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva56808
Porosty borůvek5004
Haldy a výsypky0004
Lesy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2002
Skalní stepi na vápenci1614111
Slaniska5103
Močály1001
Ruderály1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Lesní okraje0102
Mokré louky3003
Acidofilní bory1001
Suché křoviny10107
Přirozené lesy1001
Ovocné sady s luční vegetací1001
Výsadby jehličnanů2103
Výsadby listnáčů2001
Lesostepní doubravy7104
Ostatní pole104302
Paseky2002
 SamciSamiceMláďataNálezy