Kvadráty: 5841
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 4x 4x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 5x 5x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 4x 4x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 4x 4x
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerita concinna (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 6x 6x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 2x 2x
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 4x 4x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 6x 6x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 4x 4x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 6x 6x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (126 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 3
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 3
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 0 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (126 použitých nálezů)
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 3
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 3
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 0 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020