Kvadráty: 5841
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Cicurinidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerita concinna Centromerita concinna (Thorell, 1875) Není ohrožený
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Metopobactrus prominulus Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Achaeridion conigerum Achaeridion conigerum (Simon, 1914) Kriticky ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (129 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 3
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Achaeridion conigerum (Simon, 1914) 2 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (129 použitých nálezů)
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 3
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Achaeridion conigerum (Simon, 1914) 2 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy