Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 1x 490x 67x 564x

Linyphia hortensis Sundevall, 1830

České jménoplachetnatka zahradní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy564 nálezů, 148 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (405 použitých nálezů)
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1190170
Smyk48132766
Zemní past149161146214
Nárazová past0101
Prosev1625325
Sklepávání2776
Eklektor227523
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (367 použitých nálezů)
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje112011
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3148244
Bylinný lem lesa1001
Suťové a roklinové lesy1001
Suťové lesy2002
lužní lesy nížin1101
Močály0303
Květnaté bučiny917014
Skály nižších a středních výšek3002
Břehy tekoucích vod1118014
Skalní stepi na vápencových podkladech1102
Floristicky pestré křoviny3504
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2405
Acidofilní bukové bučiny3704
Kultury jehličnanů1304
Kultury listnáčů6808
Křovinatý plášť lesa3302
Horské buko-jedlové lesy2414
Lesy2329534
Pastviny0302
Louky39139
Rašelinné březiny a bory0201
Vlhké louky21339
Lužní lesy47815
Kamenolom45310
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1203
Přirozené lesy31219
Pískovcová skalní města1001
Reliktní bory na skalních podkladech1052
Smrkové monokultury24292028
Kamenité sutě4609
Suťové a roklinové lesy16708
Mezofilní louky1001
Haldy a výsypky0167
Bažinné olšiny10273719
Xerotermní travinobylinná společenstva3304
Bylinné porosty na březích potoků a řek1705
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy79012
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Písečné přesypy0101
Borové monokultury0101
Ovocné sady0101
Rákosiny, orobincové porosty0202
Xerotermy na jiných podkladech8305
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy3304
Kulturní lesy0202
Rašeliniště a slatiniště0101
Přechodová rašeliniště2002
Slatiniště0201
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0202
Lesní cesta31405
Acidofilní bory139012
Křoviny a skupiny stromů mimo les15107
Ruderály0202
Polní biotopy1202
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1201
 SamciSamiceMláďataNálezy