Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 490× 87× 584×

Linyphia hortensis Sundevall, 1830

České jménoplachetnatka zahradní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy584 nálezů, 161 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (584 použitých nálezů)
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání29139
Smyk481461079
Individuální sběr1191171
Žlutá miska1001
Zemní past149162146216
Neurčeno481190159
Nárazová past0101
Prosev1625325
Eklektor227523
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (584 použitých nálezů)
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy199513
Bylinné porosty břehů1938
Mokré louky214411
Horské smrčiny0604
Výsadby jehličnanů25372036
Lesní okraje112011
Suché doubravy3148244
Lužní lesy nížin1013824
Vlhké lesní lemy1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Neurčeno6018865197
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Dubohabřiny1204
Suché louky8306
Vlhké doubravy0101
Horské bučiny2515
Močály0303
Bučiny nižších poloh1224018
Stinné skály nižších poloh4003
Břehy tekoucích vod1118014
Skalní stepi na vápenci1102
Suché křoviny219013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2405
Výsadby listnáčů6808
Lesy2329534
Pastviny0302
Louky39139
Rašelinné bory0201
Kamenolomy45310
Přirozené lesy31219
Reliktní bory na skalách1052
Kamenité suti nižších poloh4609
Mezofilní louky1001
Haldy a výsypky0167
Mokřadní olšiny10273719
Xerotermní travinobylinná společenstva3304
Lesostepní doubravy79012
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Písčiny0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
Rašeliniště2103
Luční ostřicové mokřady0201
Lesní cesta31405
Acidofilní bory139012
Ruderály0202
Polní biotopy1202
alpínské trávníky1201
 SamciSamiceMláďataNálezy