Kvadráty: 6060
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) Téměř ohrožený 2x 2x
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 2x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 1
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 2 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 2 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 1
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 1 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020