Kvadráty: 6060
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Brigittea civica Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticella mogera Nesticella mogera (Yaginuma, 1972)
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pseudeuophrys lanigera Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Uloborus plumipes Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (41 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 1 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Nesticella mogera (Yaginuma, 1972) 2 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 2 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 4 2 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (41 použitých nálezů)
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 1 0 1
Nesticella mogera (Yaginuma, 1972) 2 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 2 0 3
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 1 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 1 2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 2 0 2
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 4 2 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy