Kvadráty: 6060
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Brigittea civica Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Howaia mogera Howaia mogera (Yaginuma, 1972)
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pseudeuophrys lanigera Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Uloborus plumipes Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (70 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 1 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 5 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Howaia mogera (Yaginuma, 1972) 2 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 2 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 4 2 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 1 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 2 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (70 použitých nálezů)
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 1 2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 5 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 2 0 2
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 1 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Howaia mogera (Yaginuma, 1972) 2 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 2 0 3
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 2 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 4 2 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 1 0 1
Antropická společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy