Kvadráty: 6060
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený 1x 1x
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 1x 1x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Brigittea civica Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticella mogera Nesticella mogera (Yaginuma, 1972) 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 2x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pseudeuophrys lanigera Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Uloborus plumipes Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (39 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 1 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Nesticella mogera (Yaginuma, 1972) 2 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 2 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 4 2 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (39 použitých nálezů)
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 1 0 1
Nesticella mogera (Yaginuma, 1972) 2 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 2 0 3
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 1 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 1 2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 2 0 2
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 4 2 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy