Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 49× 25× 74×

Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka sosnová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy74 nálezů, 28 kvadrátů
První nález 1961, F. Miller, Kůrka 2001
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp. [Mor.]
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška150-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (74 použitých nálezů)
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr10212124
Neurčeno823325
Sklepávání21302217
Pozorování2103
Smyk4014
Zemní past0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (74 použitých nálezů)
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubohabřiny0101
Neurčeno1013322
Suťové a roklinové lesy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0011
Suché lesní lemy0011
Suché křoviny28101
Pastviny2002
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Okraje silnic1102
Vřesoviště nižších poloh1001
Vnější stěny budov1001
Výsadby jehličnanů1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0201
Ostatní pole0001
Interiéry budov00111
Suché louky1715
Skalní stepi na vápenci2142
Xerotermní travinobylinná společenstva1203
Lesy91086
Lesní okraje2714
Suché doubravy0011
Mokřadní olšiny1001
Porosty borůvek51045
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lesostepní doubravy1102
Písčiny41025
Lužní lesy nížin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy