Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 49x 13x 62x

Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka sosnová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy62 nálezů, 22 kvadrátů
První nález 1961, F. Miller, Kůrka 2001
Poslední nález 2017 , Vladimír Hula
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp. [Mor.]
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-300-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (42 použitých nálezů)
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání21302217
Pozorování2103
Individuální sběr10171918
Smyk3013
Zemní past0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Křoviny a skupiny stromů mimo les28101
Pastviny2002
okraje silnic1102
vřesoviště nižších poloh1001
vnější stěny budov1001
výsadby jehličnanů1001
interiéry budov00111
Xerotermy na jiných podkladech1715
Skalní stepi na vápencových podkladech2142
Xerotermní travinobylinná společenstva1203
Lesy91086
Lesní okraje2714
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0011
Bažinné olšiny1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou51045
Rákosiny, orobincové porosty0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Písečné přesypy41025
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy