Kvadráty: 6868
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 2x 6x
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 6x 6x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 6x 3x 9x
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 4x 5x 9x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 4x 4x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený 3x 3x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 4x 6x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eresus moravicus (Řezáč, 2008) Kriticky ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 3x 3x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 3x 3x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 2x 2x
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 4x 4x
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 4x 4x
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 3x 3x
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 3x 3x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 3x
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 3x 3x
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 4x 4x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 3x 5x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x 4x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 3x 3x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 3x 3x
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 2x 2x
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený 2x 2x
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Ohrožený 4x 4x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 3x 3x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 3x 3x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 4x 4x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 3x 3x
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 3x 3x
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 4x 6x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x 4x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 4x 4x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 8x 8x
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 3x 3x
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 4x 4x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10x 10x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený 3x 3x
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 4x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 4x 14x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 1x 9x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 4x 4x
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 2x 2x
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 4x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 3x 3x
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 6x 6x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Ohrožený 7x 7x
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený 2x 2x
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 4x 4x
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený 2x 2x
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 8x 1x 9x
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 2x 2x
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x 4x
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 4x 4x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 1x 7x
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 2x 2x
Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 6x 6x
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 2x 2x
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 6x 1x 7x
Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x 4x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 5x 2x 7x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 3x 9x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 2x
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 4x 4x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 4x 4x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 3x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (120 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 1 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 3 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 1 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 2 6 0 2
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 3 4 1 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 2 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 2 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 0 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 1 0 0 1
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 3 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 4 2 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 7 0 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 5 5 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 6 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 6 4 2
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 2 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 6 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 1 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 4 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 8 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 4 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 5 5 5 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 4 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 6 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (114 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 4 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 6 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 0 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 4 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 3 2
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 4 2
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 2 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 5 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 4 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 4 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 2 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 6 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 3 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 4 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 8 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 5 5 5 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 2 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019