Kvadráty: 6868
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dysdera moravica Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus moravicus Eresus moravicus Řezáč, 2008 Kriticky ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Micaria guttulata Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Theonina cornix Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený
Theonina kratochvili Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichopternoides thorelli Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena braccata Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Euryopis quinqueguttata Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
Lasaeola coracina Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila pullata Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Fotografie

Thanatus formicinus

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (362 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 3
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 2 1 0 4
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 5 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 6
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Dysdera moravica Řezáč, 2014 0 0 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 4
Eresus moravicus Řezáč, 2008 0 0 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 0 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 0 0 4
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 4
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 3
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 4
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 3
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 0 0 0 4
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 3
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 3
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 3
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 5
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 0 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 3
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 0 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 4
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 4 0 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 4
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 0 0 2
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 3
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 4
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 2
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 0 0 2
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 2 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 1 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 3 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 1 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 2 6 0 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 3 4 1 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 2 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 2 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 0 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 1 0 0 1
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 3 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 4 2 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 7 0 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 5 5 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 6 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 6 4 2
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 2 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 6 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 1 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 2 2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 4 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 8 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 4 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 5 5 5 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 4 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 6 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (362 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 3
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 3 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 2 5 0 4
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 3 3 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 7
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Dysdera moravica Řezáč, 2014 0 0 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 5
Eresus moravicus Řezáč, 2008 0 0 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 0 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 0 0 4
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 4
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 3
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 4
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 3
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 0 0 0 4
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 3
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 3
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 3
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 5
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 3 0 2
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 0 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 4 1 2
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 3
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 0 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 5 0 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 4 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 6 4 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 4
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 0 0 2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 4
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 2
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 0 0 2
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 4 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 6 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 0 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 4 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 3 2
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 4 2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 2 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 4 2
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 2 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 5 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 4 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 4 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 2 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 6 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 3 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 4 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 8 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 5 5 5 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy