Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 40× 16× 58×

Ozyptila pullata (Thorell, 1875)

České jménoběžník tmavý
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy58 nálezů, 17 kvadrátů
První nález 1930, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález 2020 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean - eM (U) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (58 použitých nálezů)
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past16106
Prosev0101
Neurčeno3929351
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (58 použitých nálezů)
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi5102
Kamenolomy3001
Neurčeno134023
Xerotermní travinobylinná společenstva2515318
Suché louky2002
Skalní stepi na vápenci711012
 SamciSamiceMláďataNálezy