Kvadráty: 6764
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 3x 1x 4x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 1x 1x
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 1x 1x
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 1x 1x 2x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 5x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 4x 5x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 3x 3x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 2x 3x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus cognatus Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 3x 4x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 3x 1x 4x
Kishidaia conspicua Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Silně ohrožený 7x 7x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Phaeocedus braccatus Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 3x
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 3x 3x
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 1x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x 2x
Hahnia ononidum Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený 3x 3x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 2x 2x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x 2x
Porrhomma errans Porrhomma errans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Prinerigone vagans Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Kriticky ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Theonina kratochvili Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Ohrožený 2x 2x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Scotina palliardii Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Zora pardalis Zora pardalis Simon, 1878 Kriticky ohrožený 1x 1x
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 3x 2x 5x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus poecilus Philodromus poecilus (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený 1x 1x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 3x 4x 7x
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 4x 5x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 1x 1x
Chalcoscirtus brevicymbialis Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 Ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 7x 1x 8x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Phlegra cinereofasciata Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Silně ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 7x 8x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 2x 2x
Sibianor tantulus Sibianor tantulus (Simon, 1868) 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 3x 3x
Dipoena torva Dipoena torva (Thorell, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Lasaeola prona Lasaeola prona (Menge, 1868) Kriticky ohrožený 1x 1x
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 3x 3x
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 3x 4x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 3x 3x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila pullata Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 1x 1x
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 1x 3x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 3x 3x 7x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x 2x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 3x 4x 7x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 4x 4x
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 5x 6x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (285 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 4 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 4 0 3
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 3 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 1 8 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 2 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 3 3 0 3
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 4 3 0 7
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 4 0 2 2
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 3 1 1 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 6 1 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 0 4 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 8 11 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 0 1 0 1
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 12 2 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 4 0 3
Zora pardalis Simon, 1878 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 3 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus poecilus (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 5 0 3
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 11 5 0 7
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 0 0 1
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dipoena torva (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Lasaeola prona (Menge, 1868) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 3 0 0 3
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 3 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 3 0 4
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 3
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 4 0 0 4
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 6 1 0 4
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 6 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 10 5 0 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 5 0 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 4 0 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 12 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 0 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 2 0 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 2 0 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 5 2 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 0 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 4 1 0 3
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 4 1 0 2
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 7 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 3 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 94 8 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 23 3 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 13 0 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 58 14 0 5
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 10 4 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 1 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 6 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 7 0 6 4
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 8 4 0 7
Sibianor tantulus (Simon, 1868) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 3 0 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 3 0 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 3 1 0 2
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 3 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 3 0 3
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 10 2 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 33 4 0 4
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 13 0 0 5
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 20 50 80 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (285 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 6 0 0 2
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 4 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 4 0 4
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 3 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 1 8 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 10 5 0 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 5 1 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 4 0 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 12 1 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 2 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 1 0 4
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 4 3 0 4
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 4 3 0 7
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 3 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 4 0 2 2
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 2 0 3
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 3 1 1 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 2 0 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 6 1 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 2 0 2
Hahnia ononidum Simon, 1875 0 4 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 8 11 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 5 2 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 0 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 4 1 0 3
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 4 1 0 2
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 2 0 2
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 7 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 3 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 94 8 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 23 3 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 13 0 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 58 14 0 5
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 10 4 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 1 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 4 0 3
Zora pardalis Simon, 1878 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 4 0 5
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus poecilus (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 11 0 7
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 7 1 6 5
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 11 6 0 8
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 0 0 1
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 8 5 0 8
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Sibianor tantulus (Simon, 1868) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 3 0 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 3 0 0 3
Dipoena torva (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 3 1 0 2
Lasaeola prona (Menge, 1868) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 3 0 0 3
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 4 0 4
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 3 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 3 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 2 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 15 5 0 7
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 35 5 0 7
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 4 0 0 4
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 13 2 0 6
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 6 1 0 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 12 2 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 20 50 80 1
 SamciSamiceMláďataNálezy