Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Ohrožený 15× 21×

Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979

České jménoplachetnatka Kratochvílova
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy21 nálezů, 8 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Miller & Weiss 1979
Poslední nález 2005
Areál rozšířeníEuropean - Pan. [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-350

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (21 použitých nálezů)
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1614120
Zemní past0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (21 použitých nálezů)
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno40015
Porosty borůvek0101
Lesní okraje12503
Suché louky0501
Skalní stepi na vápenci0411
 SamciSamiceMláďataNálezy