Kvadráty: 7161
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 6x 6x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 10x 10x
Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený 10x 1x 11x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 7x 1x 8x
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 2x 2x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 1x 3x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 6x 6x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 4x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 6x 6x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 20x 20x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 4x 2x 6x
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 8x 8x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 10x 10x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 14x 14x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 1x 9x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) Téměř ohrožený 2x 2x
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 6x 6x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený 5x 1x 6x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) Ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený 18x 18x
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 8x 8x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 8x 8x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 36x 36x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený 10x 10x
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 6x 6x
Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený 2x 2x
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 14x 1x 15x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený 4x 4x
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 2x 2x
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 2x 2x
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 16x 16x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 4x 4x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x
Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 8x 8x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 4x 4x
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 4x 4x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 31x 31x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 8x 8x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 4x 4x
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 4x 4x
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 24x 24x
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 2x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 13x 13x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 36x 36x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 14x 14x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 6x 6x
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) Silně ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 8x 1x 9x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 2x 2x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 1x 5x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 4x 4x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 10x 2x 12x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) Silně ohrožený 2x 2x
Glyphesis servulus (Simon, 1881) Silně ohrožený 2x 2x
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Hypsocephalus pusillus (Menge, 1869) Silně ohrožený 17x 17x
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený 2x 2x
Improphantes improbulus (Simon, 1929) Ohrožený 22x 1x 23x
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 4x 4x
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 Ohrožený 18x 18x
Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 21x 21x
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 6x 1x 7x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 6x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Macrargus carpenteri (O. P.-Cambridge, 1895) Ohrožený 11x 11x
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 13x 13x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 10x 3x 13x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10x 10x
Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 6x 6x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 8x 2x 10x
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 4x 4x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 6x 6x
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený 31x 31x
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) Ohrožený 4x 4x
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 4x 4x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 10x 10x
Porrhomma myops Simon, 1884 Není ohrožený 4x 4x
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) Není ohrožený 4x 4x
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Ohrožený 22x 22x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 12x 2x 14x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 14x 14x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 8x 8x
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 47x 47x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 22x 22x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 6x 6x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 8x 8x
Agroeca proxima (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 6x 6x
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 6x 6x
Sagana rutilans Thorell, 1875 Silně ohrožený 4x 4x
Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený 2x 1x 3x
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený 12x 12x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 27x 27x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 8x 8x
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 8x 8x
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 18x 1x 19x
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 15x 15x
Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 11x 11x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 10x 10x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 26x 26x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 12x
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 4x 4x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 4x 4x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 2x
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 41x 41x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 10x 10x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 8x 1x 9x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 12x 12x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 1x 9x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 4x 4x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 6x 1x 7x
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 1x 7x
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 1x 13x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 6x 6x
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený 4x 4x
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený 2x 2x
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 12x 12x
Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený 2x 2x
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 18x 18x
Thanatus pictus L. Koch, 1881 Kriticky ohrožený 2x 2x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 26x 26x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 16x 16x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10x 1x 11x
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 1x 1x
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 10x 10x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 30x 30x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 24x 24x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 28x 28x
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 4x 4x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 41x 41x
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 4x 4x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 15x 15x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 6x 6x
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 1x 3x
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 36x 36x
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený 12x 12x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 6x 6x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 8x 8x
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený 4x 4x
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 18x 18x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 24x 2x 26x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 6x 6x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 10x 10x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 12x 12x
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 4x 4x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Ohrožený 4x 4x
Dipoena erythropus (Simon, 1881) Kriticky ohrožený 2x 1x 3x
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 12x 12x
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 18x 18x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 8x 1x 9x
Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 6x 1x 7x
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený 5x 5x
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 14x 14x
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 22x 22x
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 10x 10x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 1x 11x
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 6x 1x 7x
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 12x 12x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 16x 16x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 1x 13x
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 10x 10x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 8x 8x
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Sardinidion blackwalli (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený 8x 8x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 14x 14x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 6x 6x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 1x 1x
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 4x 4x
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 6x 6x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 6x 6x
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 4x 4x
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený 7x 7x
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 6x 6x
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 4x 1x 5x
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 18x 18x
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený 2x 2x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 10x 10x
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Silně ohrožený 6x 6x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 13x 1x 14x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený 14x 14x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (963 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 3 2 1 5
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 2 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 2 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 8 15 0 15
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 16 1 0 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 4 2 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 1 3 0 2
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 25 1 0 7
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 4
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 11 6 0 15
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 2 0 4
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 7 3 0 9
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 4 1 0 5
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 90 34 0 18
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 4 6 0 7
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 2 1 0 3
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 1 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 25 21 0 10
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 3 4 1 6
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 8 10 0 7
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 1 0 1
Macrargus carpenteri (O. P.-Cambridge, 1895) 9 1 0 6
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 7 5 0 7
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 6 2 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 3 0 3
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 1 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 59 15 0 16
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 4 2 1 2
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Porrhomma myops Simon, 1884 0 3 1 2
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 3 0 0 2
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 46 5 0 11
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 5 1 0 4
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) 225 53 0 24
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 11 5 0 13
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 4 1 0 4
Agroeca proxima (O. P.-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 2 0 2
Sagana rutilans Thorell, 1875 1 1 0 2
Scotina celans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 11 1 0 6
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 23 4 0 11
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 4 0 0 3
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 3 2 0 4
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 16 3 0 9
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 10 5 0 7
Arctosa figurata (Simon, 1876) 5 2 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 4 0 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 13 13 0 9
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 2 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 34 6 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 10 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 1 4 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 46 10 0 20
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 4 3 4
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 7 1 0 7
Thanatus atratus Simon, 1875 2 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 17 0 0 10
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 10 7 3 8
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Segestria senoculata (Linné, 1758) 1 2 0 3
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 4 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 3 0 0 3
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 4 3 0 4
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 7 1 0 5
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 0 2 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 0 0 2
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 3 3 0 3
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 1 0 3
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 4 0 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 5 1 0 4
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 2 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 5 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 2 0 2
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 4 8 2 6
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 2 0 3
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 1 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 6 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 7 2 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 5 0 6
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 3 0 3
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 2 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 7 0 7
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 2 1 2 4
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 7 0 3
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 2 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 4 0 1
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 0 6 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 3 10 1 6
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 2 0 0 2
Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 0 4 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Glyphesis servulus (Simon, 1881) 0 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 1 4 0 2
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 2 1 0 3
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 1 0 3
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 5 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 1 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 6 0 4
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 2 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) 0 1 1 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 3 0 4
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 3 0 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 3 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 4 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 4 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 8 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 1 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 4 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 3 0 4
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 2 3
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 2
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Thanatus pictus L. Koch, 1881 1 1 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 7 2 5
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 5 4 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 4 6 0 3
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 9 1 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 0 2 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 5 3 0 6
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 3 0 5
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 4 0 5
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 5 0 3 3
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 2 4 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 3 1 1 3
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 4 3 0 4
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 3 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 5 4 3 7
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 16 7 1 12
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 2 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 3 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 2 2 2 3
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 6 0 6
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 2 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 2 0 2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 3 6 0 4
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 17 4 0 9
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 3 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 4 0 4
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 3 0 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 10 4 3 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Sardinidion blackwalli (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 2 2 0 4
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 2 2
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 8 4 0 5
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 3 0 2
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 4 1 1 5
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 2 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 3 1 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 7 2 5 8
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 3 7 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 15 12 13 14
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 1 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 2 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 5 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 3 5 5
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 3 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 12 21 11 11
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 2 3 0 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 1 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 7 0 2
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 13 5 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 1 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 2 1 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (994 použitých nálezů)
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 3 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 8 14 0 14
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 16 1 0 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 25 1 0 7
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 4
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 11 6 0 15
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 6 3 0 8
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 4 1 0 5
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 90 34 0 18
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 4 2 0 4
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Macrargus carpenteri (O. P.-Cambridge, 1895) 9 1 0 6
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 7 5 0 7
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 1 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 59 15 0 16
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 3 0 0 2
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 46 5 0 11
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 5 1 0 4
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) 225 53 0 24
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 11 5 0 13
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 4 1 0 4
Agroeca proxima (O. P.-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Scotina celans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 11 1 0 6
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 22 6 0 12
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 4 0 0 3
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 3 2 0 4
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 16 3 0 9
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 10 5 0 7
Arctosa figurata (Simon, 1876) 5 2 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 4 0 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 13 17 0 10
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 2 0 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 45 10 0 19
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 0 1 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 7 1 0 7
Thanatus atratus Simon, 1875 2 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 17 0 0 10
Thanatus pictus L. Koch, 1881 1 1 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 5 1 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 2 0 3
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 5 10 4 5
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 5 1 1 4
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 2 1 0 3
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 3 0 0 3
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 6 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 3 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 1 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 7 1 0 5
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 1 2 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 0 0 2
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 3 3 0 3
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 2 1 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 1 0 4
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 4 0 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 5 1 0 4
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 3 0 0 3
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 2 1 0 2
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 3 1 1 4
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 3 0 3
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 5 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 3 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 1 3 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 0 4 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 3
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 1 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 16 15 0 8
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 3 4 1 6
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 10 10 0 9
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 6 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) 0 1 1 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 0 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 2 2 0 3
Sagana rutilans Thorell, 1875 1 1 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 3 1 3
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 11 13 5 12
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Segestria senoculata (Linné, 1758) 1 4 0 5
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 7 6
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 2 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 4 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 4 4 0 5
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 2 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 6 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 0 6 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 9 0 3
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 2
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 3 0 3
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 2
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 5 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 3 3 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 2 0 1 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 5 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 4 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 3 5 5
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 1 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 1 4 4
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 3 7 5
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 5 7 11 10
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 9 10 8 6
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 2 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 5 2 0 4
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 2 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 0 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 2 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 3 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 4 0 2
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 20 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 3 2
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 1 1 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 2 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 1 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 3 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 2 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 3 3 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 4 4 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 6 5 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 2 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 6 2 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 4 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 37 14 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 10 2 1 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 4 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 1 4 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 4 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 0 2 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 3 0 1
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 1 1 0 2
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 9 8 0 3
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 2 1 0 3
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 2 0 2
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 4 2 1 2
Porrhomma myops Simon, 1884 0 3 1 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 0 3
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 2 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 1 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 10 4 1 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 3 0 3 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 2 7 0 3
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 3 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 3 3 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 2 2 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 1 0 2 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 0 0 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 2 2 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 12 5 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 2 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 1 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 2 3 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 3 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 1 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 6 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 0 3 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 4 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 6 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 3 0 1
Sardinidion blackwalli (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 3 0 1
viniceSamciSamiceMláďataNálezy
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 3 2 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 2 2
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019