Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 51× 66×

Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)

České jménoskákavka kmenová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy66 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Vysoká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded (Preference: Nízká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1150

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (66 použitých nálezů)
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání2204
Individuální sběr12563521
Zemní past1813318
Smyk1303
Neurčeno47518
Prosev1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (66 použitých nálezů)
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny1001
Lesní okraje1405
Lesy1102
Mokré louky1102
Neurčeno96020
Rašeliniště1804
Pastviny0201
Stinné skály nižších poloh1001
Suché louky0203
Skály a sutě v horách7523
Bylinné porosty břehů0101
Výsadby listnáčů542356
Výsadby jehličnanů5215
Lužní lesy nížin1001
Bučiny nižších poloh1202
Suché doubravy1001
Přirozené lesy1001
Kamenolomy1102
Suché křoviny1001
Porosty borůvek0201
Reliktní bory na skalách0201
Kamenité suti nižších poloh0101
Skalní stepi na vápenci0051
 SamciSamiceMláďataNálezy