Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 6x 4x 50x 1x 61x

Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)

České jménoskákavka kmenová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy61 nálezů, 44 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2012 , Robert Tropek
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, (shaded)
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-300-500-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (43 použitých nálezů)
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1813318
Individuální sběr11543518
Smyk1303
Sklepávání0202
Prosev1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (41 použitých nálezů)
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vrchoviště0402
Pastviny0201
Lesní okraje1304
Skály nižších a středních výšek1001
Xerotermy na jiných podkladech0203
Skály subalpinského a alpinského pásma7523
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Kultury listnáčů542356
Borové monokultury5215
Lužní lesy1001
Acidofilní bukové bučiny1202
Vlhké louky0101
Přirozené lesy1001
Kamenolom1102
Floristicky pestré křoviny1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0201
Rašeliniště a slatiniště1402
Reliktní bory na skalních podkladech0201
Kamenité sutě0101
Lesy1001
Skalní stepi na vápencových podkladech0051
 SamciSamiceMláďataNálezy