Kvadráty: 6349
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa nigerrima Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 5 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 3 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 2 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 2 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 2 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 2 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 5 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 3 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy