Kvadráty: 6349
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (26 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 3 2 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 2 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 5 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (7 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa palustris (Linné, 1758) 3 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020