Nálezy podle období
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 5x 5x 148x 56x 214x

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757)

České jménolovčík vodní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy214 nálezů, 63 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, (partly shaded)
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600-1000

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Západoevropský slíďák Pardosa tenuipes objeven v Česku; První nález Paratrachelas maculatus (Trachelidae) v České republice; Druhý nález snovačky Steatoda nobilis v Česku; Neobvyklý biotop nálezu snovačky Theridion hannoniae; Drassodes cupreus nebo Drassodes lapidosus nebo...?; Pavouci nehlubokých podzemních biotopů Slovenska; Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě; Two remarkable records of Bulgarian spiders; Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce; Pojídají pavouci ovoce?; Hrabalky (Pompilidae) - specialisté na lov pavouků VIII: rod Auplopus; Milan Antuš (1936-2021); Letošní exkurze na JV Prahy za pavouky; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2020; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann
Mokřady hostí podstatný podíl biodiverzity České republiky. Velká část druhů vázaných na tyto biotopy se však z dříve všudypřítomných průvodců naší krajiny stává položkami na červených seznamech a tam postupně šplhá do kategorií nejohroženějších. Hlavní příčinou není globální aridizace střední Evropy, nýbrž eutrofizace naší krajiny. Zatímco oligotrofní a mezotrofní mokřady kypí životem, v eutrofních přežívá obvykle řádově méně druhů. Eutrofizaci způsobuje především intenzifikace zemědělství, která s sebou přináší nadměrné používání umělých hnojiv obsahujících dusík a fosfor, a také spalování fosilních paliv. Při něm se do atmosféry dostávají oxidy dusíku, které obohacují živinami i místa, kam se nedostane zemědělská kontaminace.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (214 použitých nálezů)
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1212623
Smyk475722
Neurčeno205429115
Pozorování0101
Zemní past15161741
Sklepávání0011
Prosev26511
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (214 použitých nálezů)
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje1012
Ostřicové porosty stojatých vod0031
Močály0436
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Neurčeno266137127
Slaniska0101
Mokřadní vrbiny1101
Rašeliniště1001
Vlhké louky98917
Porosty vysokých ostřic4979
Acidofilní bukové bučiny0101
Vrchoviště0303
Rašeliniště a slatiniště431017
Lužní lesy1023
Bažinné olšiny0112
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0124
Přechodová rašeliniště00356
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0001
Slatiniště0021
Bylinné porosty na březích potoků a řek2023
Břehy tekoucích vod0011
Rašelinné březiny a bory1001
Rákosiny, orobincové porosty1203
Rostlinstvo vodní hladiny1101
Louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy