Kvadráty: 6267 5453 6955 7166 6954
  Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Kriticky ohrožený 14× 17×

Enoplognatha caricis (Fickert, 1876)

České jménosnovačka ostřicová
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy17 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1969, F. Miller, Růžička & Holec 1998
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce probably
Nadm. výška150-450

Literatura

 © Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0615
Neurčeno3909
Smyk0101
Zemní past1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0212
Neurčeno2707
Mokré louky1303
Ostřicové porosty stojatých vod1303
Močály0302
 SamciSamiceMláďataNálezy