Rok
2019
Autoři
Mgr. Ivana Hradská
Mgr. Jan Dolanský
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Radek Šich
doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Druhy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) VU
Atypus affinis Eichwald, 1830 LC
Arctosa maculata (Hahn, 1822) EN
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) VU
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) CR
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) VU
Obsah
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.
Citace
Machač O., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hradská I., Růžička V., Řezáč M., Šich R. & Hradská I. (2019): Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy. Contribution to spider fauna of selected localities of Central Moravia. Zprávy Vlast. muz. Olomouc 317: 82–97 (in Czech, English abstract).

Fotografie