Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 13× 16× 35×

Arctosa maculata (Hahn, 1822)

České jménoslíďák skvrnitý
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy35 nálezů, 23 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2022 , Viktor Střeštík
PopisSlíďák vázaný na přirozená koryta řek s pravidelně obnovovanými štěrkopískovými břehy. V Čechách je v současnosti nezvěstný (poslední nález pochází ze břehu Berounky pod chráněným územím Brdatka na Křivoklátsku z roku 1980), na Moravě stále přežívá na více lokalitách.
Areál rozšířeníEuropean - ME (U
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-650

Literatura

 © Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (35 použitých nálezů)
Arctosa maculata (Hahn, 1822) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr710514
Zemní past7614
Neurčeno46117
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (35 použitých nálezů)
Arctosa maculata (Hahn, 1822) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Štěrkové břehy řek1204
Kamenité břehy potoků5101
Písčité břehy3203
Neurčeno48320
Bylinné porosty břehů2002
Břehy tekoucích vod3544
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0401
 SamciSamiceMláďataNálezy