Records by time  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Arctosa maculata (Hahn, 1822) Strongly endangered 13× 16× 35×

Arctosa maculata (Hahn, 1822)

Czech nameslíďák skvrnitý
Threat levelStrongly endangered
Records35 nálezů, 23 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2022 , Viktor Střeštík
DescriptionSlíďák vázaný na přirozená koryta řek s pravidelně obnovovanými štěrkopískovými břehy. V Čechách je v současnosti nezvěstný (poslední nález pochází ze břehu Berounky pod chráněným územím Brdatka na Křivoklátsku z roku 1980), na Moravě stále přežívá na více lokalitách.
Distribution areaEuropean - ME (U
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude150-650

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (35 used records)
Arctosa maculata (Hahn, 1822) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr710514
Zemní past7614
Neurčeno46117
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (35 used records)
Arctosa maculata (Hahn, 1822) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Štěrkové břehy řek1204
Kamenité břehy potoků5101
Písčité břehy3203
Neurčeno48320
Bylinné porosty břehů2002
Břehy tekoucích vod3544
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0401
 MalesFemalesJuvenilesRecords