Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Arctosa alpigena lamperti Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený 37× 11× 48×
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 16× 21× 46×
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 184× 43× 227×
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 77× 65× 152×
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 113× 40× 154×
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 13× 17× 36×
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený 12× 34× 47×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

 © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

 © Oto Zimmermann
The studied locality, i.e. Klánovický les Forest is situated on the edge of Prague, one of the most polluted areas in the Czech Republic. Thanks to large area the forest acts as an isolation from agrochemicals, thus allowing the existence of some habitats sensitive to eutrophisation, in particular peat-bogs, heaths, bare sandy soils, and Molinia meadows. The habitats harbour unusually high species diversity of spiders and harvestmen: the author recorded 286 spider and 11 harvestman species there, which is approximately one third of the Czech fauna. Sixty one of them are red-listed in the Czech Republic. Peat-bog linyphiid Saaristoa abnormis, and steppe lycosid Alopecosa schmidti and linyphiid Panamomops inconspicuus are listed as endangered. Local small peat-bogs offer suitable conditions for disappearing lycosids Hygrolycosa rubrofasciata, Pirata piscatorius and Piratula uliginosa, while heaths harbour the disappearing Oxyopes ramosus. Water spider Argyroneta aquatica has recently been found in small pools in ditches along the railway. Littoral vegetation is inhabited by Theridiosoma gemmosum and the jumping spider Calositticus floricola. Disturbed soil surface of wet meadows harbours the wolf spider Arctosa leopardus. Some species have recently appeared at the site, for example Dysdera hungarica, the harvestman Nemastoma bidentatum sparsum or the crab spider Synema globosum. The first two were probably introduced there by man, the latter probably expands due to climate change. The author suggests to keep these habitats without woody vegetation to protect local high species diversity there.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis. © Oto Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen. © Oto Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy. © Oto Zimmermann

This paper presents spider faunistics from abandoned coppice oak forest stands located along the South Moravia region. Spiders were collected from May to July 2012 by pitfall trapping at eight different localities. We collected 1945 adult spiders representing 20 families, 53 genera, and 90 species. More than one-third of all the species are known to be xerothermophilous with ecological restrictions to open and partly shaded  habitats such as forest-steppe and sparse forests which belong to endangered habitats along central Europe. The most abundant species were Pardosa alacris, Pardosa lugubris and Arctosa lutetiana from the family Lycosidae. In the surveyed area, 24 species were found listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (CR – 1 species, EN – 2 species, VU – 15 species, LC – 6 species). In general, we discovered a  substantially diversified spider community with a large presence of rare and endangered species characteristic for open and xeric habitats. © Oto Zimmermann

A rich population of the Giant Riverbank Wolf Spider (Arctosa cinerea) was observed on the naturalised stretch of the Bečva river. The Red List of the Czech Spiders evaluates this species as critically endangered. Not only this rare spider occurs at the site, but other endangered invertebrates also find appropriate conditions here and thus the locality should be protected. The realisation of the plan to build a dam near the village of Skalička would lead to the changes of the water regime that could cause the extermination of the Giant Riverbank Wolf Spider at the Bečva river. © Ondřej Machač

Open interior sands represent a highly threatened habitat in Europe. In recent times, their associated organisms have often found secondary refuges outside their natural habitats, mainly in sand pits. We investigated the effects of different restoration approaches, i.e. spontaneous succession without additional disturbances, spontaneous succession with additional disturbances caused by recreational activities, and forestry reclamation, on the diversity and conservation values of spiders, beetles, flies, bees and wasps, orthopterans and vascular plants in a large sand pit in the Czech Republic, Central Europe. Out of 406 species recorded in total, 112 were classified as open sand specialists and 71 as threatened. The sites restored through spontaneous succession with additional disturbances hosted the largest proportion of open sand specialists and threatened species. The forestry reclamations, in contrast, hosted few such species. The sites with spontaneous succession without disturbances represent a transition between these two approaches. While restoration through spontaneous succession favours biodiversity in contrast to forestry reclamation, additional disturbances are necessary to maintain early successional habitats essential for threatened species and open sand specialists.  Therefore, recreational activities seem to be an economically efficient restoration tool that will also benefit biodiversity in sand pits. © Oto Zimmermann

Stejně jako ornitologové volí ptáka roku, tak i my arachnologové jsme se rozhodli pro každý rok určit svého favorita. Naší ankety se zúčastňují kolegové téměř ze všech zemí Evropské unie. Vybíráme proto ze seznamu druhů, které se ve všech těchto státech vyskytují. Zatímco na území České republiky byla zaznamenána bezmála tisícovka druhů pavouků, těch společných s ostatními členskými státy EU je pouze 99. Letos odevzdalo nejvíce evropských arachnologů svůj hlas slíďákovi břehovému, který se tak stal pavoukem roku 2007.

Slíďák břehový [Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)], s délkou těla až 17 mm, je hned po slíďákovi tatarském (Lycosa singoriensis) naším největším zástupcem čeledi slíďákovitých (Lycosidae). Nestaví sítě, ale při lovu kořisti volně pobíhá po zemi. Vyznačuje se kontrastním zbarvením vyvinutým zvláště výrazně u samců. Pokud však nehnutě sedí na písku nebo štěrku, toto zbarvení působí jako dokonalá kamufláž. Jednotlivé populace se vzájemně liší poměrem velikosti světlých a tmavých skvrn v závislosti na barvě substrátu na jejich stanovišti.Fotografie

Arctosa alpigena lamperti
Arctosa cinerea
Arctosa figurata
Arctosa leopardus
Arctosa lutetiana
Arctosa maculata
Arctosa perita

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (709 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 97 29 42 36
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 9 4 0 4
Arctosa figurata (Simon, 1876) 239 79 21 145
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 592 176 34 75
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 415 126 6 95
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 8 6 1 5
Arctosa perita (Latreille, 1799) 50 10 3 26
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 4 20 50 22
Arctosa figurata (Simon, 1876) 102 37 0 56
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 6 0 1 26
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 7 2 2 31
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 4 6 1 17
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 2 10 7
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 7 15 3 12
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 5 14 2 15
Arctosa figurata (Simon, 1876) 14 12 1 18
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 26 38 4 41
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 36 14 8 19
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 7 10 5 14
Arctosa perita (Latreille, 1799) 11 5 1 9
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 5 0 1 7
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 3 2 0 4
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 13 5 0 6
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 1 1 2
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 1 0 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 0 3
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 3 2
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 0 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 1 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 12 1 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (710 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 5 11 0 26
Arctosa figurata (Simon, 1876) 152 54 1 90
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 519 148 2 58
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 25 9 1 53
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 4 8 3 20
Arctosa perita (Latreille, 1799) 51 12 10 32
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 40 14 6 34
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 185 34 10 39
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 44 17 2 31
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 58 18 3 13
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 80 31 3 36
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 1 0 4
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 38 15 9 23
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 9 3 0 6
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 11 27 52 12
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 4 4 3 7
Arctosa perita (Latreille, 1799) 8 2 1 7
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 59 25 13 27
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 7 3 0 6
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 20 12 0 6
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 23 13 42 11
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 10 4 1 4
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 37 6 0 7
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 1 1 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 32 6 1 9
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 2 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 4 1 7
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 2 0 0 2
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 16 1 7 9
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 5 4 0 9
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 11 1 0 5
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 4 1 0 4
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 13 6 1 8
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 14 13 3 9
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 1 0 2
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 3 5 4 4
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 85 51 0 7
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 3 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 4 0 3
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 3 2 0 3
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa perita (Latreille, 1799) 5 4 3 7
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 2 0 4
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 3 0 3
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 5 2 0 5
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 3 1 0 4
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 14 6 0 4
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 5 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 12 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 9 3 1 4
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 5 8 6 4
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 15 5 1 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 2 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 4 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 1 0 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Kamenité břehy potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 5 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy