Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený 74x 74x
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 12x 6x 31x 16x 65x
Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 301x 18x 319x
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 10x 9x 148x 28x 195x
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 2x 210x 32x 244x
Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 8x 3x 25x 7x 43x
Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený 2x 21x 28x 51x

Literatura

© Ota Zimmermann

Stejně jako ornitologové volí ptáka roku, tak i my arachnologové jsme se rozhodli pro každý rok určit svého favorita. Naší ankety se zúčastňují kolegové téměř ze všech zemí Evropské unie. Vybíráme proto ze seznamu druhů, které se ve všech těchto státech vyskytují. Zatímco na území České republiky byla zaznamenána bezmála tisícovka druhů pavouků, těch společných s ostatními členskými státy EU je pouze 99. Letos odevzdalo nejvíce evropských arachnologů svůj hlas slíďákovi břehovému, který se tak stal pavoukem roku 2007.

Slíďák břehový [Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)], s délkou těla až 17 mm, je hned po slíďákovi tatarském (Lycosa singoriensis) naším největším zástupcem čeledi slíďákovitých (Lycosidae). Nestaví sítě, ale při lovu kořisti volně pobíhá po zemi. Vyznačuje se kontrastním zbarvením vyvinutým zvláště výrazně u samců. Pokud však nehnutě sedí na písku nebo štěrku, toto zbarvení působí jako dokonalá kamufláž. Jednotlivé populace se vzájemně liší poměrem velikosti světlých a tmavých skvrn v závislosti na barvě substrátu na jejich stanovišti.Fotografie

Arctosa alpigena lampertiArctosa cinerea


Arctosa figurata


Arctosa leopardusArctosa lutetiana
Arctosa maculata
Arctosa peritaStatistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (465 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 75 24 1 28
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 3 2 0 3
Arctosa figurata (Simon, 1876) 206 65 20 122
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 106 47 33 66
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 455 119 10 102
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 4 1 2
Arctosa perita (Latreille, 1799) 52 9 3 27
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 6 7 2 9
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 5 14 0 14
Arctosa figurata (Simon, 1876) 10 14 2 19
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 13 17 2 23
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 10 17 4 17
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 5 8 5 11
Arctosa perita (Latreille, 1799) 3 7 1 7
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 1 3
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 1 0 2
?SamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 3 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (372 použitých nálezů)
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 38 14 6 32
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 185 34 10 39
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 44 17 2 31
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 58 18 3 13
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 80 31 3 36
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 1 0 4
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 35 13 9 22
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 8 3 0 5
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 58 25 13 26
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 10 4 1 4
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 37 6 0 7
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 3 2 0 6
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 2 2 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 1 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 32 6 1 9
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 11 1 0 5
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 4 1 0 4
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 14 13 3 9
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 13 6 1 8
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 85 51 0 7
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 1 0 2
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 3 5 4 4
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 4 1 0 3
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 10 1 0 4
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 2 1 0 2
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 3 1 0 5
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa perita (Latreille, 1799) 3 4 3 6
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 5 0 7 6
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 5 2 0 5
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 5 8 6 4
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 0 0 4
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 2 21 50 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 1 3 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 1 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 2 0 4
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 14 6 0 4
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 3 1 0 4
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 9 3 1 4
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 1 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 2 0 2
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 3 2 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 3 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 5 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 12 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 2 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 15 5 1 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 4 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019