Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený 2x 20x 8x 30x

Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875

České jménosnovačka pětitečná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy30 nálezů, 13 kvadrátů
První nález 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález 2017 , Martin Kincl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška300-400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past85112
Fotografie0202
Sklepávání2001
Individuální sběr0614
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (21 použitých nálezů)
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Nízké xerofilní křoviny1011
travnaté stepi0101
pískovny0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0202
Xerotermy na jiných podkladech2102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3003
Skalní stepi na vápencových podkladech48110
Smrkové monokultury2001
 SamciSamiceMláďataNálezy