Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený 20× 10× 32×

Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875

České jménosnovačka pětitečná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy32 nálezů, 14 kvadrátů
První nález 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-450

Literatura

 © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (32 použitých nálezů)
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2646
Zemní past85112
Fotografie0202
Neurčeno40011
Sklepávání2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (32 použitých nálezů)
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Vřesoviště nižších poloh2032
Nízké xerofilní křoviny1011
Kamenité suti nižších poloh0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Neurčeno2009
Lesostepní doubravy0202
Suché louky2102
Porosty borůvek3003
Skalní stepi na vápenci48110
Výsadby jehličnanů2001
 SamciSamiceMláďataNálezy