Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 163x 36x 201x

Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka sfingová
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy201 nálezů, 42 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (125 použitých nálezů)
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past11489078
Prosev611010
Individuální sběr3092036
Smyk1201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (120 použitých nálezů)
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
písčiny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva2908
Úzkolisté suché trávníky ostatní bez význačného výskytu vstavačovitých1001
stinné skály nižších poloh2102
Xerotermy na jiných podkladech64101044
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou291909
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Skalní a suťové biotopy4301
Kamenolom1001
Pastviny0202
Močály0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Trnkové křoviny2001
Přechodová rašeliniště0101
Reliktní bory na skalních podkladech3303
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy10108
Břehy tekoucích vod0101
Květnaté bučiny1001
Smrkové monokultury1101
Skalní stepi na vápencových podkladech2140032
 SamciSamiceMláďataNálezy