Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 10× 206× 55× 273×

Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834)

České jménoskákavka teplomilná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy273 nálezů, 59 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Vysoká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (273 použitých nálezů)
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2008950151
Individuální sběr5842434
Neurčeno5958963
Žlutá miska3104
Smyk247015
Prosev5306
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (273 použitých nálezů)
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)0101
Suché lesní lemy1001
Neurčeno12410841107
Lesostepní doubravy101461957
Xerotermní travinobylinná společenstva4408
Haldy a výsypky2302
Suché doubravy7104
Jeskyně1101
Suché louky5017140
Stinné skály nižších poloh3202
Mokré louky3301
Kamenité suti nižších poloh10107
Kamenolomy1102
Skalní stepi na vápenci2310223
Lesní okraje3003
Lesy0101
Porosty borůvek1102
Acidofilní bory4004
Suché křoviny7003
Pastviny1001
Rašeliniště1001
Výsadby jehličnanů2002
 SamciSamiceMláďataNálezy