Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 2x 10x 206x 32x 250x

Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834)

České jménoskákavka teplomilná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy250 nálezů, 57 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (188 použitých nálezů)
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5742232
Žlutá miska3104
Zemní past1816821131
Smyk247015
Prosev5306
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (163 použitých nálezů)
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Acidofilní teplomilné doubravy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva4408
haldy a výsypky2101
skalní stepi na vápenci1101
Xerotermy na jiných podkladech5017140
Skály nižších a středních výšek3202
Vlhké louky3301
Kamenité sutě10107
Kamenolom1102
Skalní stepi na vápencových podkladech2310223
Lesní okraje3003
Lesy0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy101451956
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1102
Acidofilní bory4004
Trnkové křoviny7003
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3103
Haldy a výsypky0201
Pastviny1001
Rašeliniště a slatiniště1001
Smrkové monokultury2002
 SamciSamiceMláďataNálezy