Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 67× 16× 96×
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 47× 30× 80×
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11× 375× 174× 567×
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 40× 47×
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 41× 58×
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 161× 97× 263×
Heliophanus lineiventris Heliophanus lineiventris Simon, 1868 Kriticky ohrožený 13×
Heliophanus patagiatus Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 Kriticky ohrožený
Heliophanus simplex Heliophanus simplex Simon, 1868 Kriticky ohrožený

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato práce se zabývá studiem společenstva pavouků xerotermních trávníků a solitérních stromů na přírodní památce Dolní Šárka na lokalitě Šatovka v Praze 6. Cílem výzkumu bylo prozkoumat všechny mikrohabitaty na této lokalitě a následně vytvořit seznam nalezených druhů a na základě nálezů chráněných druhů vyhodnotit význam této lokality. Výzkum byl realizován od března do června 2022 v pravidelných třítýdenních intervalech. Na lokalitě byly uplatněny různé metody sběru v různých mikrohabitatech: na skalnatém podloží metoda zemních pastí, na otevřeném trávníku metoda zemních pastí a smyků, na lesním lemu metoda zemních pastí a prosevu a na stromech (borovice a duby) metoda sklepávání. Během celého období výzkumu byla průběžně zaznamenávána teplota. Celkem bylo nalezeno 70 druhů pavouků, s převahou druhů teplomilných s vazbou na otevřená a suchá stanoviště.

14 druhů je významných pro ochranu přírody: zápředka Agroeca cuprea, křižáci Gibbaranea bituberculata a Gibbaranea gibbosa, skákavky Asianellus festivus, Heliophanus flavipes, skálovka Drassyllus villicus, plachetnatky Ipa keyserlingi a Trichopterna cito, cedivečka Lathys humilis, běžníci Ozyptila claveata, Thomisus onustus a Xysticus acerbus, slíďák Pardosa bifasciata a zápředník Porrhoclubiona leucaspis. Jedná se o druhy s vazbou na ohrožené a mizející lokality (7 druhů), ale i o druhy ohrožené (2 druhy) nebo náleží do obou kategorií (5 druhů). Početné zastoupení druhů významných pro ochranu přírody potvrzuje tuto lokalitu jako ochranářsky významnou. To podporuje i vhodně zvolený management ochrany jako pasení nebo kosení a odstraňování náletových dřevin zabraňující zarůstání lokality. © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Fotografie

Heliophanus aeneus
Heliophanus auratus
Heliophanus cupreus
Heliophanus dampfi
Heliophanus dubius
Heliophanus flavipes
Heliophanus lineiventris
Heliophanus patagiatus
Heliophanus simplex

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1126 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 7 19 2 27
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 8 15 63 27
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 148 71 1 170
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 11 0 14
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 6 11 0 21
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 46 56 0 96
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 6 9 0 9
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 8 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 5 14 0 12
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 112 171 32 146
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 8 22 0 10
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 8 13 1 17
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 33 58 20 63
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 0 3 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 15 15 3 23
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 10 26 3 24
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 82 93 8 98
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 6 16 1 12
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 11 0 12
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 24 56 2 46
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 2 0 2
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 1 4 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 41 19 4 41
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 5 14 0 14
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 78 89 6 107
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 2 5 0 6
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 2 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 23 31 0 28
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 4 0 3
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 14 30 1 23
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 4 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 3 0 4
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 5 1 0 6
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 13 8 0 21
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 20 12 2 11
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 5 11 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 4 0 3
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 4 0 5
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 2 0 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1127 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 26 33 6 45
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 13 22 63 35
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 214 175 5 255
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 2 3 0 11
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 4 10 0 22
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 68 104 18 148
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 4 7 0 9
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 7 2 1 7
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 31 41 2 43
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 6 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 22 16 1 18
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 2 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 21 44 0 34
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 4 7 0 8
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 3 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 3 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 15 20 0 17
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 5 22 0 16
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 2 3 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 5 5 3 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 15 20 0 14
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 9 18 1 16
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 20 15 2 25
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 1 0 5
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 21 17 2 22
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 4 3 1 6
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 3
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 28 17 7 24
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 4 2 1 5
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 3 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 13 2 13
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 3 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 1 0 2
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 4 0 3
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 9 27 1 16
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 12 7 2 13
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 3 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 3 0 4
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 5 22 0 5
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 16 1 8
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 4 8 0 6
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 5 5 0 7
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 1 0 3
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 7 1 0 5
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 9 2 1 8
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 3 1 4
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 3 6 0 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 2 0 5
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 6 7 11 11
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 12 5 1 8
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 4 0 5
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 2 0 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 1 2
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 3 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 7 3 0 5
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 2 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 6 7 0 7
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 5 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 12 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 5 0 4
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 8 5 6
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 3 0 2
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 6 0 5
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 9 0 5
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 0 3 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 6 0 5
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 6 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 0 2 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 4 0 3
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 1 0 4
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 3 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 1 2 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 1 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 7 6 0 3
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 1 4 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 5 0 3
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy