Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 6x 7x 67x 15x 95x
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 2x 47x 23x 73x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11x 7x 375x 82x 475x
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 1x 40x 2x 43x
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 3x 7x 41x 5x 56x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 5x 161x 80x 246x
Heliophanus lineiventris Heliophanus lineiventris Simon, 1868 Kriticky ohrožený 7x 5x 12x
Heliophanus patagiatus Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 Kriticky ohrožený 2x 2x
Heliophanus pouzdranensis Heliophanus pouzdranensis Miller, 1958 Kriticky ohrožený
Heliophanus simplex Heliophanus simplex Simon, 1868 Kriticky ohrožený

Literatura

© Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Fotografie

Heliophanus aeneus


Heliophanus auratus

Heliophanus cupreus

Heliophanus dampfi
Heliophanus dubius
Heliophanus flavipesHeliophanus simplex

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (640 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 15 14 3 22
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 10 23 3 21
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 81 92 8 96
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 6 16 1 12
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 11 0 12
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 24 54 2 44
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 2 0 2
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 1 2 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 8 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 5 12 0 10
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 83 113 32 99
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 7 21 0 8
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 8 11 1 15
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 28 56 20 57
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 0 3 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 41 19 4 41
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 4 11 0 13
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 54 45 6 77
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 2 5 0 6
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 2 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 18 11 0 21
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 4 0 3
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 12 20 1 18
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 4 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 3 0 4
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 5 1 0 6
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 13 8 0 21
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 13 10 2 9
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 5 11 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 4 0 3
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (550 použitých nálezů)
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 7 2 1 7
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 30 37 2 38
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 6 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 21 16 1 17
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 2 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 21 41 0 31
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 4 6 0 7
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 3 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 3 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 15 20 0 17
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 5 22 0 16
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 2 3 0 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 5 5 3 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 15 20 0 14
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 9 18 1 16
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 20 15 2 25
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 1 0 5
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 21 16 2 21
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 4 3 1 6
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 3
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 27 16 7 23
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 4 2 1 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 16 1 8
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 4 8 0 6
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 10 7 2 12
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 3 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 5 22 0 5
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 1 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 5 5 0 7
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 1 0 3
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 3 1 4
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 3 6 0 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 2 0 5
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 7 1 0 5
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 6 2 1 5
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 6 7 11 11
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 4 0 3
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 7 18 1 6
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 7 3 0 5
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 2 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 8 2 7
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 9 0 9
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 12 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 5 0 4
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 6 0 5
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 9 0 5
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 0 3 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 7 5 5
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 3 0 2
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 8 5 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 4 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 5 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 1 0 4
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 1 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 6 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 7 6 0 3
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 1 4 3
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 5 0 3
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 3 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 1 2
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Acidofilní teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 1 2 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
HliníkSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Reliktní bory a borové doubravy vátých pískůSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy