Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 6x 7x 67x 15x 95x
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 2x 47x 27x 77x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11x 7x 375x 107x 500x
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 1x 40x 4x 45x
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 3x 7x 41x 6x 57x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 5x 161x 84x 250x
Heliophanus lineiventris Heliophanus lineiventris Simon, 1868 Kriticky ohrožený 7x 5x 12x
Heliophanus patagiatus Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 Kriticky ohrožený 2x 2x
Heliophanus simplex Heliophanus simplex Simon, 1868 Kriticky ohrožený

Literatura

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Fotografie

Heliophanus aeneus
Heliophanus auratus
Heliophanus cupreus
Heliophanus dampfi
Heliophanus dubius
Heliophanus flavipes
Heliophanus simplex

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1038 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 7 19 2 27
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 8 15 63 27
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 148 71 1 170
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 11 0 14
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 6 11 0 21
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 46 56 0 96
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 6 9 0 9
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 8 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 5 13 0 11
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 91 132 32 121
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 8 22 0 10
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 8 12 1 16
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 29 58 20 59
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 0 3 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 15 14 3 22
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 10 25 3 23
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 81 93 8 97
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 6 16 1 12
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 11 0 12
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 24 54 2 44
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 2 0 2
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 1 2 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 41 19 4 41
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 4 11 0 13
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 57 46 6 79
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 2 5 0 6
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 2 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 19 11 0 22
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 4 0 3
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 12 20 1 18
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 4 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 3 0 4
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 5 1 0 6
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 13 8 0 21
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 13 10 2 9
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 5 11 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 4 0 3
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1038 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 26 33 6 45
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 12 17 63 32
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 162 87 5 199
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 2 3 0 11
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 4 9 0 21
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 60 83 18 137
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 4 7 0 9
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 7 2 1 7
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 31 38 2 41
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 6 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 22 16 1 18
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 2 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 21 43 0 33
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 4 7 0 8
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 3 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 3 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 15 20 0 17
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 5 22 0 16
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 2 3 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 20 15 2 25
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 1 0 5
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 5 5 3 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 15 20 0 14
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 9 18 1 16
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 21 17 2 22
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 4 3 1 6
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 3
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 28 17 7 24
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 4 2 1 5
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 4 0 3
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 9 27 1 16
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 3 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 11 2 11
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 3 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 1 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 12 7 2 13
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 7 1 0 5
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 9 2 1 8
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 3 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 3 0 4
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 5 22 0 5
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 1 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 5 5 0 7
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 1 0 3
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 16 1 8
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 4 8 0 6
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 3 1 4
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 3 6 0 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 2 0 5
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 6 7 11 11
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 12 5 1 8
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 2
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 3 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 7 3 0 5
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 2 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 12 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 5 0 4
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 4 0 5
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 1 2
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 8 5 6
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 3 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 2 9 0 5
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 0 3 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 6 0 5
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 6 0 5
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 5 0 2
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 5 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 2
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 4 0 3
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 6 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 3 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 1 2 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 1 0 4
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 1 4 3
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 7 6 0 3
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 5 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy