Kvadráty: 6177 6376
  Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 Kriticky ohrožený

Heliophanus patagiatus Thorell, 1875

České jménoskákavka kovová
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy3 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c
Poslední nález 2022 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. [Mor.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-350

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1402
Smyk0301
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Haldy a výsypky0201
Břehy tekoucích vod0301
Bylinné porosty břehů1201
 SamciSamiceMláďataNálezy