Kvadráty: 6376
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona kulczynskii Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona similis Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa wagleri Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Kriticky ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mitostoma chrysomelas Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804)
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus patagiatus Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 Kriticky ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila brevipes Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 3 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 10 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 2 0 4
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 2 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 1 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 1 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 1 1 1 2
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 1 2 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 0 3 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 10 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 3 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 10 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 1 1 0 3
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 2 0 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 2 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 1 1
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 1 1 1 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 1 2 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 0 3 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 10 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy