Kvadráty: 6376
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona kulczynskii Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený 1x 1x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona similis Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 3x 3x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 4x 4x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 2x 2x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa wagleri Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Kriticky ohrožený 2x 2x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Mitostoma chrysomelas Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus patagiatus Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 Kriticky ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila brevipes Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 3 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 10 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 2 0 4
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 2 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 1 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 1 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 1 1 1 2
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 1 2 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 0 3 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 10 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 3 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 10 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 1 1 0 3
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 2 0 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 2 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 1 1
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 1 1 1 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 1 2 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 0 3 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 10 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy