Kvadráty: 6376
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený 2x 2x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 6x 6x
Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 2x 2x
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 2x 2x
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Kriticky ohrožený 2x 2x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 Kriticky ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (14 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 2 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 1 1 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 1 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 1 1 1 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 1 2 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (15 použitých nálezů)
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 2 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 1 1
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 1 1 1 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 1 2 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 0 3 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019