Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený 24× 28×

Clubiona kulczynskii Lessert, 1905

České jménozápředník Kulczyńského
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy28 nálezů, 17 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Petr Beneš
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška300-1350

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (28 použitých nálezů)
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2103
Neurčeno013011
Zemní past810013
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (28 použitých nálezů)
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště66010
Neurčeno01108
Výsadby jehličnanů1002
Paseky3506
Podmáčené smrčiny0101
Porosty borůvek1101
 SamciSamiceMláďataNálezy