Kvadráty: 5840
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Zygiella x-notata Zygiella x-notata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium oncognathum Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona corticalis Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený
Clubiona kulczynskii Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Brigittea latens Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa nigerrima Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Mastigusa arietina Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Improphantes decolor Improphantes decolor (Westring, 1861) Ohrožený
Incestophantes crucifer Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Macrargus carpenteri Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) Ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maro minutus Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 Ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Panamomops sulcifrons Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Savignia frontata Savignia frontata Blackwall, 1833 Silně ohrožený
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Silometopus reussi Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba biscissa Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa fabrilis Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Ero tuberculata Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Attulus terebratus Attulus terebratus (Clerck, 1757) Ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha striata Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Simitidion simile Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Psammitis sabulosus Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (441 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 22 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 0 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Improphantes decolor (Westring, 1861) 0 0 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Savignia frontata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 2 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 0 9 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 2 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 38 4 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 1 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 8 5 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 0 0 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 2 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 3 3 0 3
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 2 3 0 3
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 2 0 2
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 15 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 14 13 0 6
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 4 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 4 0 2
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 20 11 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 9 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 2 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 5 0 3
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 14 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 3 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 5 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 27 8 1 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 19 31 0 3
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 2 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 28 8 0 5
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 20 8 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 60 7 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 22 65 7 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 16 1 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 133 16 3 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 8 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 23 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 63 7 4 3
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 1 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 7 3 0 4
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 7 6 0 3
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 7 2 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 8 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 4 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 3 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 5 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 5 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 2 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 58 6 2 4
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 1 0 2
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 3 3 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 6 2 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 20 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 4 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 3 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 4 2 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 5 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 13 0 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 4 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 139 15 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 17 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 2 8 4 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 5 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 5 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 12 1 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 21 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 3 1 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 3 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 59 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 52 29 2 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 3 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 7 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (441 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 0 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 29 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 1 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 2
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Improphantes decolor (Westring, 1861) 0 0 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 5 0 2
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Savignia frontata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 3 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 4 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 2 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 10 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 4 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 22 59 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 14 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 17 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 1 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 3
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 3 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 7 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 5 1 0 2
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 2 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 0 8 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 15 2 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 29 5 2 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 38 4 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 1 0 2
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 2 1 0 3
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 3 3 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 3 1 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 6 3 0 4
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 8 5 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 4 0 0 4
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 2 3 0 3
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 3 3 0 3
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 2 3 0 3
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 55 0 6
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 14 13 1 7
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 3 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 4 0 2
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 20 11 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 9 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 2 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 8 0 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 14 0 4
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 3 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 2 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 9 2 0 3
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 3 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 29 8 1 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 19 34 0 3
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 2 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 28 5 0 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 20 8 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 60 7 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 139 80 7 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 53 31 3 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 133 16 3 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 8 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 23 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 63 7 3 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 1 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 8 2 0 4
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 1 2 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 7 6 0 3
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 1 5 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 7 2 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 8 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 4 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 6 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 6 2 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 5 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 2 8 4 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 22 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy